“Modernización Clínica Odontolóxica (Toural)”

  • Promotor: Marta Moreno Carrascal
  • Localización: Toural - Vilaboa
  • Orzamento: 26.164,60 €
  • Axuda Aprobada: 11.774,07 €

Proxecto de modernización dunha clínica odontolóxica na parroquia de Vilaboa, mediante a adquisición de equipamento médico con aparatoloxía integrada que lle permitirá: desenvolver novas actividades realizando directamente programas de cirurxías e endodoncia, reducir tempos de traballo, mellorar a capacidade asistencial complementando as prestacións actuais dun xeito máis profesional evitando a subcontratación de servizos.

Ningún evento vindeiro!