Conscientes da importancia da paisaxe como elemento fundamental da calidade de vida das persoas e como elemento vertebrador e integrador para o desenvolvemento sustentable do territorio, o GDR Pontevedra Morrazo lanza en redes un vídeo  de sensibilización sobre a paisaxe e a necesidade compartida de poñela en valor e preservala fronte a unha modernidade e un desenvolvemento non sempre ben entendidos.

Coidemos a paisaxe, o momento é agora!

Enlace vídeo: https://youtu.be/VF5y4EgXuCs

20 de outubro, #díainternacionaldapaisaxe

O mércores 13 de outubro, trala celebración de varias reunións de traballo cos viticultores de Cela e outras persoas interesadas, o GDR Pontevedra-Morrazo en colaboración coa Asociación de Vitivinicultores San Martiño de Bueu presentou no Centro Social do Mar as conclusións alcanzadas trala análise de diferentes alternativas para potenciar a viticultura na zona no marco do Proxecto de viabilidade para a comercialización e posta en valor dos recursos vitivinícolas de Bueu dentro da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo.

 

Onte tivo lugar no Centro Social do Mar o segundo obradoiro de traballo para validar as alternativas que permitan potenciar a viticultura en Bueu no marco do Proxecto de viabilidade para a comercialización e posta en valor dos recursos vitivinícolas de Bueu levado a cabo polo GDR Pontevedra-Morrazo en colaboración coa Asociación de Vitivinicultores San Martiño.

O luns 27 de setembro o GDR Pontevedra-Morrazo organizou, en colaboración coa Asociación de Vitivinicultores San Martiño de Bueu, un obradoiro de traballo no Centro Social do Mar dentro do Proxecto de viabilidade para a comercialización e posta en valor dos recursos vitivinícolas de Bueu dentro da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo, continuando así co diagnóstico e análise das diferentes alternativas que permitan poñer en valor as castes e os viñedos da zona, contribuír a evitar o arranque ou abandono dos mesmos, e impulsar o aumento da superficie en produción certificada dentro da citada IXP.

Os días 23 e 30 de setembro e o 6 de outubro o GDR Pontevedra-Morrazo organiza uns seminarios de traballo, dirixido aos seus promotores, para facilitar a elaboración de “Plans de Responsabilidade Social Corporativa (RSE/RSC)”.

Estas xornadas formativas, cun enfoque eminentemente práctico, organizaranse través de medios telemáticos para que empresas ou entidades do territorio poidan reflexionar na procura de respostas orixinais a carencias, problemas ou necesidades do contorno inmediato das organizacións.

A Responsabilidade Social representa unha nova perspectiva de xestión para todo tipo de entidades, grandes ou pequenas, lucrativas e non lucrativas. Trátase da integración voluntaria por parte das empresas ou entidades, das preocupacións sociais e medioambientais nas súas operacións comerciais e nas relacións cos seus interlocutores e  a súa implantación require ineludiblemente do compromiso e a implicación do emprendedor ou máximo responsable da organización. Por esta razón é preciso que os emprendedores ou entidades que decidan avanzar nesta senda asuman motu proprio este modelo de xestión.

Por todo isto, co obxectivo de contribuír promover a Responsabilidade Social Corporativa nas empresas e entidades do territorio e sendo conscientes das limitacións que teñen os emprendedores en canto a medios materiais e persoais. O GDR Pontevedra Morrazo, facilitará a través destas xornadas prácticas,  a elaboración de Plans RSE/RSC que melloren a competitividade das mesmas incorporando as inquedanzas sociais e ambientais no desenvolvemento das súas actividades.

Proxecto de creación de 6 pistas de pádel de 20x10 m con vestiarios e zona de recepción/cafetería, situadas nas inmediacións do club de golf de Domaio en Moaña.

Entre os servizos específicos a realizar figuran: o aluguer de pistas e a impartición de clases por parte de monitores de pádel profesionais; outros servizos complementarios como o alugameto de material (con opción de venda) como palas, pelotas ou téxtil relacionados coa práctica deste deporte, e un servizo de cafetería. Ademais organizarán eventos e torneos co obxectivo de promocionar o pádel na zona.

Proxecto de acondicionamento de local para a creación dun hotel coa categoría 3 estrelas con servizo de comedor e restauración aberto ao público no municipio de A Lama.

O establecemento contará na pranta baixa cun restaurante público, un salón social, un comedor para o propio hotel, a cociña e as zonas de uso común/servizos xerais (recepción, oficina, aseos de uso público, despensa, distribuidor, etc); tanto na pranta primeira coma na pranta baixocuberta ubicarase o aloxamento do hotel con capacidade para 70 prazas (56 en cuartos dobres, 2 en cuartos individuais e 12 en cuartos familiares) distribuídas en 33 habitacións (28 dobres, 2 individuais e 3 familiares), ademais de contar con lavandería, vestiarios, office, almacén baño e distribuidor; e no sótano estará a zona de descanso do persoal, con aseos e varias zonas de almacén, o garaxe, as salas de máquinas e de caldeiras, o centro de transformación/electricidade, etc. As instalacións que terán tamén unha zona axardinada.ofertarán actividades turísticas complementarias na zona.

O proxecto consiste na creación dun centro de día na parroquia de Tirán (Moaña), que ofrece servizos de atención e asistencia diúrna a persoas maiores con necesidades de coidados; en especial, os servizos básicos ás persoas usuarias de manutención, coidado persoal, aseo e hixiene, control e mantemento da saúde, asistencia nas actividades básicas da vida diaria (ABVDs); ademais dos servizos terapéuticos (programa de intervención terapéutica á persoa usuaria, programa de asesoramento ás familias, programa de apoio psicolóxico e programa de formación) e os servizos complementarios (catering, transporte, etc)

O Concello de Barro proxecta a posta en marcha dunha aula de novas tecnoloxías na Biblioteca Municipal que permita o acceso dos veciños á sociedade da información con conexión de balde a internet como recurso para cursos de formación, alfabetización informática nas novas tecnoloxías, actividades divulgativas, etc nun centro de uso comunitario e público.

O proxecto ten por obxectivo facilitar o uso das novas tecnoloxías, permitindo o desenvolvemento da sociedade da información e as relacións dixitais, utilizando as TICs como medio de inclusión social promovendo que todos os cidadáns poidan navegar gratuitamente a través do equipamento adquirido.

O Concello de Soutomaior proxecta a creación dun punto de información turístico na zona da Feira en Arcade, preto do inicio do tramo do Camiño Portugués que discorre por municipio, que permita canalizar a experiencia dos peregrinos, visitantes e veciños dentro do seu destino no término municipal e valorizar os recursos e atractivos turísticos municipais a través dunha caseta informativa e o uso das novas tecnoloxías como canal de comunicación e interacción co turista.

Esta iniciativa ten por obxectivos: incrementar a satisfacción do peregrino/turista/visitante grazas ó apoio e información prestados; dotar dun punto de información turística municipal; e mellorar a eficacia na promoción e xestión dos recursos turísticos do concello.