O Diario Oficial de Galicia (DOG) ven de publicar a CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS 2021/22 para a execución de proxectos da medida Leader do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. Trátase das achegas ás que pode optar calquera persoa ou entidade a través dos Grupos de Desenvolvemento Rural do territorio galego para desenvolver proxectos que dinamicen as súas contornas, ben sexan de carácter produtivo ou non. Nesta ocasión, establécese o prazo dun mes para a admisión de solicitudes de axuda, contado desde o día seguinte ao da publicación no DOG desta convocatoria.. As solicitudes de axuda para proxectos dos concellos das comarcas de Pontevedra e O Morrazo, dirixiranse ao GDR Pontevedra Morrazo e presentaranse a través da Sede Eléctronica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), no formulario e coa documentación prevista nas bases reguladoras desta convocatoria. Serán subvencionables proxectos de natureza produtiva que supoñan a realización dunha actividade económica con fins lucrativos e tamén proxectos de natureza non produtiva, consistentes na realización dunha actividade que sexa de interese público ou colectivo. A concesión das axudas tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.
O GDR Pontevedra - Morrazo ven de participar na Mesa de Turismo da provincia de Pontevedra celebrada o 26 de abril de forma telemática e na que se renovaron os integrantes da mesma e se validou o Plan Estratéxico Provincial de Turismo 2021-2023, iniciativa promovida pola Deputación de Pontevedra co obxectivo de definir a estratexia a seguir para consolidar ás Rías Baixas como un territorio turístico intelixente aliñado coa Norma UNE178501 e coa Axenda 2030 das Nacións Unidas, así como para establecer un sistema de medición que sirva para orientar a acción do servizo de Turismo da Deputación de Pontevedra. O Plan Estratéxico ten unha estimación orzamentaria de 16 millóns de euros cara ao período 2021-2023 así como a incorporación de fondos europeos que permitirán mobilizar ata 20 millóns de euros no desenvolvemento do conxunto das accións. En total recóllense 46 plans de actuacións con 269 accións operativas con elementos moi identificativos da nosa provincia como son os festivais de música, os castelos, o enoturismo, a gastronomía, a ruta da camelia, a ornitoloxía, os Camiños de Santiago, e outros fundamentais para a competitividade como o SICTED, os workshops e feiras promocionais, o programa SMARTPEME, a rede de oficinas de turismo, os programas de fondos europeos, así como accións de comunicación e promoción como o Programa de sensibilización ao sector sobre sustentabilidade, o Programa de sensibilización ao sector sobre a igualdade de xénero e empoderamento das mulleres ou o Programa de sensibilización sobre accesibilidade turística.

As empresas do sector agrogandeiro, agroalimentario e forestal poderán optar coas súas propostas aos fondos Next generation para proxectos tractores do sector primario e agroalimentario galego. A información sobre esta manifestación de interese está dispoñible en: https://mediorural.xunta.gal/gl/recursos/manifestacion-interese-proxectos-autonomicos

A Consellería do Medio Rural ven de publicar no DOG. Nº60 do 30 de marzo de 2021 as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento MR446A). O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal. Segundo o estipulado nas bases poderán ser beneficiarios destas axudas as persoas viticultoras e futuros viticultores cuxos viñedos se destinen á produción de uva para vinificación. Enlace ás bases reguladoras e á convocatoria: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210330/AnuncioG0426-250321-2_gl.html

O GDR Pontevedra-Morrazo ven de lanzar o sorteo dunha selección de 12 botellas de viño das castes máis singulares da Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ribeiras do Morrazo dentro dos agasallos promovidos na campaña de dinamización dos GDR de Galicia #OruralviveViveorural.

Para participar, tes que seguir a páxina de Facebook dos Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia (https://www.facebook.com/gdrsdegalicia/) e darlle un #gústame ao post coa publicación do sorteo antes das 20.00 horas do vindeiro día 13 de decembro. Moita sorte!

Instrucións paso a paso:

 1. Dalle un "gústame" ao post coa publicación do sorteo (https://www.facebook.com/gdrsdegalicia/photos/a.112319757181574/184490289964520/?type=3&theater).
 2. Sigue a páxina en Facebook dos Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia (@gdrsdegalicia) para estar ao corrente de todas as novidades e sigue tamén a páxina do GDR Pontevedra-Morrazo (@gdrpontevedramorrazo).
 3. Permanece atento/a á páxina, onde publicaremos o/a gañador/a.

E lembra que podes compartir o #sorteo no teu muro e mencionar aos teus amigos nos comentarios para que tamén poidan participar!
O sorteo realizarase de forma automática con #Easypromoshttp://bit.ly/FBsorteo

IMPLICARÁ AOS 13 CONCELLOS DAS COMARCAS DE PONTEVEDRA E O MORRAZO NA campaña  # RACHEMOS COA INDIFERENZA PARA SENSIBILIZAR Á poboación e promover un cambio social ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

Consciente de que a violencia de xénero é un problema social e non só das mulleres agredidas e que a eliminación da violencia é un reto de toda a sociedade, que require dunha actuación conxunta e da máxima colaboración e cooperación, o GDR PONTEVEDRA MORRAZO puxo en marcha en 2019  unha CAMPAÑA DIXITAL DE SENSIBILIZACIÓN  ENFOCADA Á CONCIENCIACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO dentro do acordo de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Consellería de Medio Rural, a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, para a posta en marcha dalgunha das medidas previstas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

 • Sensibilizar á poboación dos concellos do territorio sobre as distintas problemáticas derivadas das desigualdades de xénero, en especial sobre a violencia de xénero e informar sobre recursos e servizos de apoio.
 • Promover unha actitude de rexeitamento social fronte ás violencias machistas, concienciando sobre a responsabilidade común da cidadanía á hora de actuar, de visibilizar, de denunciar, etc.

ACTUACIÓNS 2020/21

Neste período, dándolle continuidade á campaña, puxéronse en marcha unha serie de accións combinadas no ámbito online e offline:

 1. APERTURA E DIFUSIÓN DE CANAIS SOCIAIS ESPECÍFICOS

Para apoiar o labor de comunicación e dar visibilidade á campaña Rachemos coa Indiferenza creáronse redes sociais específicas para informar e estimular a participación e interacción das persoas e entidades: 

https://instagram.com/rachemoscoaindiferenza/

https://www.facebook.com/rachemoscoaindiferenzaGDR/

O símbolo utilizado na campaña (que se pode descargar a través da web ou facebook)  pretende mostrar publicamente un compromiso activo contra este tipo de violencia  que ten a súa orixe na desigualdade de xénero.

A través da Web pódense tamén consultar os teléfonos  de atención á muller, servizos asistenciais e outra información de interese de cada un dos 13 concellos do territorio do GDR Pontevedra Morrazo: 

http://www.gdrpontevedramorrazo.eu/web/es/resp-social/rachemos-coa-indiferenza

 1. DESEÑO E PRODUCIÓN DE CONTIDOS AUDIOVISUAIS

Elaboráronse novos contidos audiovisuais para difusión en web e redes, destinados á concienciación e prevención da violencia de xénero.

A produción dos 4 micro-vídeos, combina grafismos con imaxes reais para transmitir as mensaxes da campaña facendo fincapé no seu lema central  #RACHEMOS COA INDIFERENZA.

Os vídeos pretenden mobilizar á poboación e colocan ao conxunto da sociedade como protagonista da loita contra a violencia de xénero, apelando ao activismo da cidadanía, instándoa a rexeitar as violencias machistas, rachando co silencio e a pasividade.

Vídeo 1. A pasividade fainos cómplices: https://www.youtube.com/watch?v=qcyrWJ7U9SA

Vídeo 2. Ti podes cambiar as cousas: https://www.youtube.com/watch?v=fopY6yJn8EU

Vídeo 3. Rexeita as violencias machistas: https://www.youtube.com/watch?v=4MEm6osCVmU

Vídeo 4. Ver, oír e actuar!: https://www.youtube.com/watch?v=NIL68o6uvuw

 1. DESEÑO E PRODUCIÓN DE ELEMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN

O material de sensibilización é esencial á hora de dar visibilidade á campaña, por iso editáronse folletos explicativos e cartelería que permita difundir as mensaxes da campaña, facendo de efecto chamada sobre a mesma.

http://www.gdrpontevedramorrazo.eu/web/es/resp-social/rachemos-coa-indiferenza

 Ademais, co obxectivo de levar a campaña as rúas, potenciando o seu impacto e facendo visible a adhesión das persoas coa mesma, adquiríronse  “mascarillas faciais” con simboloxía da campaña, contribuíndo así a mellorar a consecución do obxectivo principal.

A difusión da campaña contará coa colaboración dos concellos do territorio do GDR Pontevedra Morrazo a través dos seus servizos de atención á muller, webs, redes sociais etc, optimizando esforzos e recursos.

 

Os participantes no curso "Xestión sustentable do monte e producións alternativas", comprendido dentro do programa formativo "Xestión Agroforestal Sustentable (2020)", tiveron ocasión de realizar unha visita á Comunidade de Montes de Meira, en Moaña, onde puideron coñecer a actividade que iniciaron os comuneiros no 2016 cun rabaño de caprino coa idea de controlar o matogueira e os incendios. Ademais, tamén puideron ver de primeira man os traballos da comunidade con outros produtos coma o mel ou os cogomelos, labores que complementan a plantación e xestión da masa forestal.

Agradecer aos membros da Comunidade de Montes a atención e colaboración dispensada no transcurso desta xornada.

Visita dos integrantes do curso "Horticultura ecolóxica", enmarcado dentro do programa formativo "Xestión Agroforestal Sustentable (2020)", á explotación de Pilar Vispo en Camanzo, Vila de Cruces.

Os alumnos puideron coñecer de primeira man os pasos para producir en ecolóxico así como o sistema de comercialización dos produtos de horta baixo certificación ecolóxica.

Agradecer a Pilar a atención dispensada, así como a súa colaboración na xornada explicando os elementos esenciais da súa actividade.

 

 

 

“Xestión agroforestal sustentable (2020)” é un programa formativo de 60h lectivas, baixo a metodoloxía de formación-acción, que ten unha dobre finalidade:

Mellorar as prácticas sostibles dos sectores agrogandeiro e forestal para potencialo como alternativa emerxente de emprego e/ou emprendemento.

Reforzar e incrementar a profesionalización e capacitación da poboación activa nos ámbitos referidos, contribuíndo a mellorar as prácticas de traballo e impulsar os aproveitamentos.

Para isto, o programa formativo centrarase en:

 • Reforzar o papel das actividades agrarias, gandeiras e forestais, como eixe para a dinamización social e económica do territorio.
 • Introducir criterios técnicos e aprendizaxes no conxunto de actividades que leven implícita esa xestión agroforestal sustentable.

A proposta de contidos didácticos para cada unha das accións formativas a desenvolver durante o periodo contemplado son:

 1. Horticultura ecolóxica (27 h.) Abordaranse contidos de:
 • Introdución a xestión dunha explotación hortícola en ecolóxico.
 • Regulamento europeo de produción ecolóxica.
 • Manexo do solo en cultivos ecolóxicos
 • Deseño do horto ecolóxico.
 • Rego e operación culturais agroecolóxicas para mellorar a eficiencia da auga e a conservación do solo.
 • Operacións de cultivo.
 • Fertilización.
 • Bases para a elaboración de compost.
 • Invernadoiros.
 • Pragas, enfermedades e malas herbas (Clasificación. Tratamento e control)
 • Manexo vexetativo (Métodos de multiplicación de plantas. Poda. Asociacións e rotacións de cultivos).
 • Comercialización (A comercialización dos productos. Canles de distribución e venda. Artesanía Alimentaria de Galicia e Venda Directa. Esquema dun plan de marketing).
 1. Apicultura ecolóxica (10 h.) Abordaranse contidos de:

Apicultura ecolóxica:

 • A produción apícola dende o punto de vista ecolóxico.
 • A abella e o apicultor. Colmeas.
 • Instalación do apiario. Transhumancia.
 • Os produtos. Extracción.
 • Manipulación de colmeas. Alimentación e multiplicación.
 • Pragas e enfermidades. A Velutina.

Comercialización:

 • A comercialización dos productos.
 • Canles de distribución e venda.
 • Artesanía Alimentaria de Galicia e Venda Directa.
 • Esquema dun plan de marketing.
 1. Xestión sustentable do monte e producións alternativas (23 h.)

Contido xeral:

 • Economía circular dos cultivos e valorización dos recursos propios do rural e de zonas forestais e a súa integración coas Aldeas Modelo.
 • Deseño sostible e rendible en plantacións de froiteiras, froitos do bosque, aromáticas e medicinais.
 • Nocións básicas sobre os cultivos (preplantación, abonado, plantación, entitorado, mantemento, poda, aclarado, colleita e poscolleita).

Comercialización:

 • A comercialización dos productos (compota, deshidratado, liofilizado, etc.).
 • Canles de distribución e venda.
 • Artesanía Alimentaria de Galicia e Venda Directa.
 • Esquema dun plan de marketing