O GDR Pontevedra-Morrazo ven de lanzar o sorteo dunha selección de 12 botellas de viño das castes máis singulares da Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ribeiras do Morrazo dentro dos agasallos promovidos na campaña de dinamización dos GDR de Galicia #OruralviveViveorural.

Para participar, tes que seguir a páxina de Facebook dos Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia (https://www.facebook.com/gdrsdegalicia/) e darlle un #gústame ao post coa publicación do sorteo antes das 20.00 horas do vindeiro día 13 de decembro. Moita sorte!

Instrucións paso a paso:

 1. Dalle un "gústame" ao post coa publicación do sorteo (https://www.facebook.com/gdrsdegalicia/photos/a.112319757181574/184490289964520/?type=3&theater).
 2. Sigue a páxina en Facebook dos Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia (@gdrsdegalicia) para estar ao corrente de todas as novidades e sigue tamén a páxina do GDR Pontevedra-Morrazo (@gdrpontevedramorrazo).
 3. Permanece atento/a á páxina, onde publicaremos o/a gañador/a.

E lembra que podes compartir o #sorteo no teu muro e mencionar aos teus amigos nos comentarios para que tamén poidan participar!
O sorteo realizarase de forma automática con #Easypromoshttp://bit.ly/FBsorteo

IMPLICARÁ AOS 13 CONCELLOS DAS COMARCAS DE PONTEVEDRA E O MORRAZO NA campaña  # RACHEMOS COA INDIFERENZA PARA SENSIBILIZAR Á poboación e promover un cambio social ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

Consciente de que a violencia de xénero é un problema social e non só das mulleres agredidas e que a eliminación da violencia é un reto de toda a sociedade, que require dunha actuación conxunta e da máxima colaboración e cooperación, o GDR PONTEVEDRA MORRAZO puxo en marcha en 2019  unha CAMPAÑA DIXITAL DE SENSIBILIZACIÓN  ENFOCADA Á CONCIENCIACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO dentro do acordo de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Consellería de Medio Rural, a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, para a posta en marcha dalgunha das medidas previstas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

 • Sensibilizar á poboación dos concellos do territorio sobre as distintas problemáticas derivadas das desigualdades de xénero, en especial sobre a violencia de xénero e informar sobre recursos e servizos de apoio.
 • Promover unha actitude de rexeitamento social fronte ás violencias machistas, concienciando sobre a responsabilidade común da cidadanía á hora de actuar, de visibilizar, de denunciar, etc.

ACTUACIÓNS 2020/21

Neste período, dándolle continuidade á campaña, puxéronse en marcha unha serie de accións combinadas no ámbito online e offline:

 1. APERTURA E DIFUSIÓN DE CANAIS SOCIAIS ESPECÍFICOS

Para apoiar o labor de comunicación e dar visibilidade á campaña Rachemos coa Indiferenza creáronse redes sociais específicas para informar e estimular a participación e interacción das persoas e entidades: 

https://instagram.com/rachemoscoaindiferenza/

https://www.facebook.com/rachemoscoaindiferenzaGDR/

O símbolo utilizado na campaña (que se pode descargar a través da web ou facebook)  pretende mostrar publicamente un compromiso activo contra este tipo de violencia  que ten a súa orixe na desigualdade de xénero.

A través da Web pódense tamén consultar os teléfonos  de atención á muller, servizos asistenciais e outra información de interese de cada un dos 13 concellos do territorio do GDR Pontevedra Morrazo: 

http://www.gdrpontevedramorrazo.eu/web/es/resp-social/rachemos-coa-indiferenza

 1. DESEÑO E PRODUCIÓN DE CONTIDOS AUDIOVISUAIS

Elaboráronse novos contidos audiovisuais para difusión en web e redes, destinados á concienciación e prevención da violencia de xénero.

A produción dos 4 micro-vídeos, combina grafismos con imaxes reais para transmitir as mensaxes da campaña facendo fincapé no seu lema central  #RACHEMOS COA INDIFERENZA.

Os vídeos pretenden mobilizar á poboación e colocan ao conxunto da sociedade como protagonista da loita contra a violencia de xénero, apelando ao activismo da cidadanía, instándoa a rexeitar as violencias machistas, rachando co silencio e a pasividade.

Vídeo 1. A pasividade fainos cómplices: https://www.youtube.com/watch?v=qcyrWJ7U9SA

Vídeo 2. Ti podes cambiar as cousas: https://www.youtube.com/watch?v=fopY6yJn8EU

Vídeo 3. Rexeita as violencias machistas: https://www.youtube.com/watch?v=4MEm6osCVmU

Vídeo 4. Ver, oír e actuar!: https://www.youtube.com/watch?v=NIL68o6uvuw

 1. DESEÑO E PRODUCIÓN DE ELEMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN

O material de sensibilización é esencial á hora de dar visibilidade á campaña, por iso editáronse folletos explicativos e cartelería que permita difundir as mensaxes da campaña, facendo de efecto chamada sobre a mesma.

http://www.gdrpontevedramorrazo.eu/web/es/resp-social/rachemos-coa-indiferenza

 Ademais, co obxectivo de levar a campaña as rúas, potenciando o seu impacto e facendo visible a adhesión das persoas coa mesma, adquiríronse  “mascarillas faciais” con simboloxía da campaña, contribuíndo así a mellorar a consecución do obxectivo principal.

A difusión da campaña contará coa colaboración dos concellos do territorio do GDR Pontevedra Morrazo a través dos seus servizos de atención á muller, webs, redes sociais etc, optimizando esforzos e recursos.

 

Os participantes no curso "Xestión sustentable do monte e producións alternativas", comprendido dentro do programa formativo "Xestión Agroforestal Sustentable (2020)", tiveron ocasión de realizar unha visita á Comunidade de Montes de Meira, en Moaña, onde puideron coñecer a actividade que iniciaron os comuneiros no 2016 cun rabaño de caprino coa idea de controlar o matogueira e os incendios. Ademais, tamén puideron ver de primeira man os traballos da comunidade con outros produtos coma o mel ou os cogomelos, labores que complementan a plantación e xestión da masa forestal.

Agradecer aos membros da Comunidade de Montes a atención e colaboración dispensada no transcurso desta xornada.

Visita dos integrantes do curso "Horticultura ecolóxica", enmarcado dentro do programa formativo "Xestión Agroforestal Sustentable (2020)", á explotación de Pilar Vispo en Camanzo, Vila de Cruces.

Os alumnos puideron coñecer de primeira man os pasos para producir en ecolóxico así como o sistema de comercialización dos produtos de horta baixo certificación ecolóxica.

Agradecer a Pilar a atención dispensada, así como a súa colaboración na xornada explicando os elementos esenciais da súa actividade.

 

 

 

“Xestión agroforestal sustentable (2020)” é un programa formativo de 60h lectivas, baixo a metodoloxía de formación-acción, que ten unha dobre finalidade:

Mellorar as prácticas sostibles dos sectores agrogandeiro e forestal para potencialo como alternativa emerxente de emprego e/ou emprendemento.

Reforzar e incrementar a profesionalización e capacitación da poboación activa nos ámbitos referidos, contribuíndo a mellorar as prácticas de traballo e impulsar os aproveitamentos.

Para isto, o programa formativo centrarase en:

 • Reforzar o papel das actividades agrarias, gandeiras e forestais, como eixe para a dinamización social e económica do territorio.
 • Introducir criterios técnicos e aprendizaxes no conxunto de actividades que leven implícita esa xestión agroforestal sustentable.

A proposta de contidos didácticos para cada unha das accións formativas a desenvolver durante o periodo contemplado son:

 1. Horticultura ecolóxica (27 h.) Abordaranse contidos de:
 • Introdución a xestión dunha explotación hortícola en ecolóxico.
 • Regulamento europeo de produción ecolóxica.
 • Manexo do solo en cultivos ecolóxicos
 • Deseño do horto ecolóxico.
 • Rego e operación culturais agroecolóxicas para mellorar a eficiencia da auga e a conservación do solo.
 • Operacións de cultivo.
 • Fertilización.
 • Bases para a elaboración de compost.
 • Invernadoiros.
 • Pragas, enfermedades e malas herbas (Clasificación. Tratamento e control)
 • Manexo vexetativo (Métodos de multiplicación de plantas. Poda. Asociacións e rotacións de cultivos).
 • Comercialización (A comercialización dos productos. Canles de distribución e venda. Artesanía Alimentaria de Galicia e Venda Directa. Esquema dun plan de marketing).
 1. Apicultura ecolóxica (10 h.) Abordaranse contidos de:

Apicultura ecolóxica:

 • A produción apícola dende o punto de vista ecolóxico.
 • A abella e o apicultor. Colmeas.
 • Instalación do apiario. Transhumancia.
 • Os produtos. Extracción.
 • Manipulación de colmeas. Alimentación e multiplicación.
 • Pragas e enfermidades. A Velutina.

Comercialización:

 • A comercialización dos productos.
 • Canles de distribución e venda.
 • Artesanía Alimentaria de Galicia e Venda Directa.
 • Esquema dun plan de marketing.
 1. Xestión sustentable do monte e producións alternativas (23 h.)

Contido xeral:

 • Economía circular dos cultivos e valorización dos recursos propios do rural e de zonas forestais e a súa integración coas Aldeas Modelo.
 • Deseño sostible e rendible en plantacións de froiteiras, froitos do bosque, aromáticas e medicinais.
 • Nocións básicas sobre os cultivos (preplantación, abonado, plantación, entitorado, mantemento, poda, aclarado, colleita e poscolleita).

Comercialización:

 • A comercialización dos productos (compota, deshidratado, liofilizado, etc.).
 • Canles de distribución e venda.
 • Artesanía Alimentaria de Galicia e Venda Directa.
 • Esquema dun plan de marketing

As resolucións para os proxectos da convocatoria 2020/21 do GDR Pontevedra Morrazo, de axudas europeas Leader 2014-2020, supoñen un investimento total de 426.196,54 euros e unha axuda pública de 184.725,22 euros.

O Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo ven de aprobar os proxectos da convocatoria 2020/21 da medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020. De entre as solicitudes presentadas ata 31 de xaneiro de 2020, aprobáronse 11 proxectos que se subvencionarán na anualidade 2020/21 (submedida 19.2), ordenados en función da puntuación acadada do baremo e ata o límite máximo do crédito dispoñible para cada tipoloxía.

O investimento total comprometido nos diferentes proxectos subvencionados ascende a  426.196,54 euros,  e contribuirán a creación e consolidación de 12,23 empregos (UTAS) dos cales 4,25 empregos serán de nova creación. A proposta de axuda pública total concedida  foi de 184.725,22 euros.

O curso de Horticultura ecolóxica inicia as súas clases  telemáticas dentro do programa formativo “Xestión Agroforestal Sustentable 2020” que está a desenvolver o GDR Pontevedra Morrazo.

Esta modalidade de teleformación permite recibir a formación dunha maneira segura e tamén moi dinámica, dado que os alumnos poderán interactuar co profesorado, realizando consultas do mesmo xeito que o farían presencialmente, contando co apoio e acceso permanente, ao  material formativo en liña, así como ás gravacións de cada sesión.

Nesta edición 2020, de 27 horas lectivas, abordaremos os seguintes contidos didácticos:

 • Introdución a xestión dunha explotación hortícola en ecolóxico.
 • Regulamento europeo de produción ecolóxica.
 • Manexo do solo en cultivos ecolóxicos
 • Deseño do horto ecolóxico.
 • Rego e operación culturais agroecolóxicas para mellorar a eficiencia da auga e a conservación do solo.
 • Operacións de cultivo.
 • Fertilización.
 • Bases para a elaboración de compost.
 • Pragas, enfermedades e malas herbas (Clasificación. Tratamento e control)
 • Manexo vexetativo (Métodos de multiplicación de plantas. Poda. Asociacións rotacións de cultivos).
 • Comercialización (A comercialización dos productos. Canles de distribución e venda. Artesanía Alimentaria de Galicia e Venda Directa. Esquema dun plan de marketing).

O curso de Horticultura Ecolóxica terá continuidade ata o 13 de outubro, no que finalizará cunha visita a unha explotación hortícola ecolóxica.

O GDR Pontevedra-Morrazo porá en marcha os dias 06 e 09 de outubro 2 seminarios de traballo, dirixido aos seus promotores, para facilitar a elaboración de “Plans de Responsabilidade Social Corporativa (RSE/RSC)”.

Estas xornadas formativas, cun enfoque eminentemente práctico, organizaranse través de medios telemáticos para que empresas ou entidades do territorio poidan reflexionar na procura de respostas orixinais a carencias, problemas ou necesidades do contorno inmediato das organizacións.

A Responsabilidade Social representa unha nova perspectiva de xestión para todo tipo de entidades, grandes ou pequenas, lucrativas e non lucrativas. Trátase da integración voluntaria por parte das empresas ou entidades, das preocupacións sociais e medioambientais nas súas operacións comerciais e nas relacións cos seus interlocutores e  a súa implantación require ineludiblemente do compromiso e a implicación do emprendedor ou máximo responsable da organización. Por esta razón é preciso que os emprendedores ou entidades que decidan avanzar nesta senda asuman motu proprio este modelo de xestión.

Por todo isto, co obxectivo de contribuír promover a Responsabilidade Social Corporativa nas empresas e entidades do territorio  e sendo conscientes das limitacións que teñen os emprendedores en canto a medios materiais e persoais , O GDR Pontevedra Morrazo, facilitará a través destas xornadas prácticas,  a elaboración   de Plans RSE/RSC que melloren a competitividade das mesmas incorporando as inquedanzas sociais e ambientais no desenvolvemento das súas actividades.

Dende este martes 22 de setembro estarán abertas as listas para inscribirse nos cursos da nova edición do programa formativo “XESTIÓN AGROFORESTAL SUSTENTABLE (2020) ” que celebrará o GDR Pontevedra Morrazo no vindeiro mes de outubro na modalidade de teleformación.

O Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo, no marco da medida Leader 2014-2020, deseñou o programa formativo “XESTIÓN AGROFORESTAL SUSTENTABLE (2020)” de 60 horas lectivas baixo a metodoloxía de formación-acción, que ten unha dobre finalidade:

 • Mellorar as prácticas sostibles dos sectores agrogandeiro e forestal para reforzalo e empoderalo como alternativa emerxente de emprego e/ou emprendemento.
 • Reforzar e incrementar a profesionalización e capacitación da poboación activa nos ámbitos referidos, contribuíndo a mellorar as prácticas de traballo e impulsar os aproveitamentos.

A proposta de contidos didácticos para cada unhas das accións formativas a desenvolver durante o mes de outubro son:

 1. Horticultura ecolóxica (27 h)
 2. Apicultura ecolóxica (10 h)
 3. Xestión sustentable do monte e producións alternativas (23 h)

Os cursos contemplados no plan formativo son totalmente gratuítos para os seus participantes. O criterio de admisión establecerase por orde de inscrición, ata cubrir o número de prazas existentes.

Os cursos, que poderan incluir visitas temáticas de traballo (sempre que a situación epidemiolóxica o permita) serán impartidos e dirixidos por persoal técnico, con coñecemento específico da materia e experiencia en labores formativas e de traballo en grupo.

PRAZAS LIMITADAS: Para a inscrición deberase remitir a solicitude adxunta, debidamente cuberta, ao correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.