O Diario Oficial de Galicia (DOG) ven de publicar a CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS 2023/24 para a execución de proxectos da medida Leader do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221229/AnuncioO90-271222-0001_es.html). Trátase das axudas ás que poden optar calquera persoa ou entidade a través dos Grupos de Desenvolvemento Rural para desenvolver proxectos produtivos e non produtivos que dinamicen as súas contornas 
As solicitudes de axuda para proxectos dos concellos das comarcas de Pontevedra e O Morrazo, dirixiranse ao GDR Pontevedra Morrazo (GDR 15) e presentaranse a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal)

O prazo para presentar as solicitudes remata o 31 de xaneiro de 2023.
Serán subvencionables os proxectos de natureza produtiva que supoñan a realización dunha actividade económica con fins lucrativos e tamén proxectos de natureza non produtiva que sexan de interese público ou colectivo. A concesión das axudas tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.

No 2023 teremos unha nova oportunidade para cooperar e colaborar entre todas as Indicacións Xeográficas Protexidas de viño de Galicia.

O Foro Virtual celebrado este mércores permitiu poñer en común e contrastar con todas as persoas e entidades participantes a diagnose realizada e a definición de prioridades estratéxicas 2023_27 do territorio. Ademais puidéronse tratar e debater as propostas de proxectos piloto do ámbito agrario e forestal, xurdidas dos diferentes paneis estratéxicos convocados polo GDR nos que participaron diversas persoas, colectivos, entidades, empresas, universidades e centros de investigación do territorio.

Trátase de proxectos de carácter innovador, con capacidade de arrastre e relevantes para a economía e a sociedade.

En concreto abordouse un proxecto do ámbito agrario que explora novas vías para loitar contra as enfermidades do viñedo para acadar a través do coñecemento científico e as novas tecnoloxías unha viticultura máis sustentable e respectuosa co medio. O proxecto centrarase nas castes autóctonas máis comúns na IXP Ribeiras do Morrazo, albariño, tinta femia (caiño tinto) e mencia e a variedade ratiño, como singularidade dentro da D.O. Rias Baixas do territorio. O proxecto, no que participarán adegueiros e viticultores do territorio, contará co apoio técnico e científico da Misión Biolóxica de Galicia e da Estación Fitopatolóxica do Areeiro.

No ámbito forestal, apostouse polas posibilidades do monte como secuestradores de carbono, ante a demanda emerxente, cada vez maior, de empresas que buscan como lograr a neutralidade carbónica reducindo e compensando as súas emisións de CO2. Trátase de que o carbono se convirta nun novo recurso forestal que anime aos propietarios do monte a practicar unha silvicultura máis sustentable. O proxecto concebido fora do mercado regulado, apela á resposabilidade social corporativa para contribuir á descarbonización do territorio apostando por proxectos forestais locais sustentables.

Aqueles que ainda non o fixeran poderán opinar e facer propostas ou achegas a través do cuestionario online ata o martes 29 de novembro ás 14:00h. Ligazón: https://forms.gle/ea9bBNqLhvHB4HWv5

Ademais o vindiero mércores 30 de novembro celebraremos un FORO VIRTUAL para poñer en común e contrastar, a diagnose realizada e a definición de prioridades estratéxicas para o territorio.

Día 30/11: Foro virtual de contraste da diagnose e obxectivos estratéxicos

Inscrición:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqne3h6TTgv_wqcYA0Ru7sXlLx5rD3Ih6G2o-qzu3EbKocxw/viewform

Dentro do proceso de elaboración da Estratexia 2023_2027, o GDR, puxo e marcha diferentes paneis estratéxicos de participación de carácter presencial e virtual, abertos a cidadanía, nos que diferentes persoas e entidades do territorio puideron opinar e facer as súas achegas e propostas para orientar os fondos do vindeiro LEADER. 

Nestes grupos de traballo abordáronse temáticas específicas e transversais:

Grupo estratéxico de Innovación e Desenvolvemento Sustentable (presencial): determinando os factores de innovación e sostibilidade da futura estratexia, con atención preferente ao sector agrario (viticultura, agricultura ecolóxica etc) e forestal (multifuncionalidade, enerxías alternativas, descarbonización etc). ademais a reunión serviu para afondar na definición de posibles proxectos piloto de carácter innovador que teñan capacidade de arrastre, e sexan relevantes para a economía e a sociedade.

Grupo estratéxico da Cohesión social e Equilibrio territorial (Virtual): realizouse unha análise diagnóstica para reforzar a cohesión social e integrar dunha maneira transversal na futura estratexia propostas de futuro cara a igualdade e inclusión plena.

Grupo estratéxico sobre Transformación dixital e Novas tecnoloxías (Virtual): Fíxose unha análise diagnóstica sobre a incorporación das diferentes tecnoloxías dixitais e o seu impacto na economía e sociedade, aportando propostas para avanzar na transformación dixital (mentoring, mellora das competencias dixitais en empresas e persoas etc)

Estes paneis permitiron que todos os grupos de interese, puideran colaborar na definición da EDLP, aportando saberes, experiencias e novas ideas.

No Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mujeres, lembramos  mediante o lema da campaña #Rachemoscoaindiferenza, a importancia dunha sociedade activa fronte á violencia de xénero .

Dentro do proceso de elaboración da Estratexia de desenvolvemento Local participativo (EDLP) 2023_2027 para as comarcas de Pontevedra e o Morrazo, o GDR, pon e marcha diferentes espazos de participación de carácter presencial e virtual, abertos a cidadanía, nos que calquera persoa ou entidade poderá opinar e facer as súas achegas, propostas ou suxestións sobre as seguintes temáticas específicas e transversais:

  • Día 22/11: Grupo estratéxico de Innovación e Desenvolvemento Sustentable (Presencial). Sede GDR Pontevedra Morrazo
  • Día 24/11: Grupo estratéxico da Cohesión social e Equilibrio territorial. (Virtual)
  • Día 24/11: Grupo estratéxico sobre Transformación dixital e Novas tecnoloxías(Virtual)

Ademais, para rematar esta 1ªfase do proceso participativo contrastaremos nun foro virtual, a Diagnose realizada e a definición de prioridades estratéxicas para o territorio:

  • Día 30/11: Foro virtual de contraste da diagnose e obxectivos estratéxicos

Para participar en calquera destes espazos, é necesario inscribirse na seguinte ligazón: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqne3h6TTgv_wqcYA0Ru7sXlLx5rD3Ih6G2o-qzu3EbKocxw/viewform

Articulado en mesas sectoriais, o foro realizou unha reflexión conxunta entre os axentes institucionais, económicos e sociais, así como a veciñanza do territorio de influencia do GDR, que permitirá deseñar a estratexia de desenvolvemento local participativo do vindeiro LEADER 2023-2027

Este martes, no Pazo da Cultura de Pontevedra, o GDR Pontevedra Morrazo celebrou o PRIMEIRO FORO DE DESENVOLVEMENTO RURAL 2023_27 para elaborar o diagnóstico do territorio.

O foro permitiu a dinamización e activación do capital social sobre o que se asentará a estratexia de participación do GDR Pontevedra Morrazo que deberá contribuir ao obxectivo xeral de “Promover o emprego, o crecemento, a igualdade de xénero, a inclusión social e o desenvolvemento local nas zonas rurais”.

O vindeiro martes, 08 de novembro de 2022, ás 19:00h., no Pazo da Cultura de Pontevedra, o GDR Pontevedra Morrazo vai celebrar o PRIMEIRO FORO DE DESENVOLVEMENTO RURAL 2023_27 para elaborar o diagnóstico do territorio.

O Foro está concibido como un espazo aberto e de encontro, no que calquera persoa ou entidade pode participar, achegando propostas e ideas que axuden a construír a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa para as comarcas de Pontevedra e O Morrazo.

Queremos coñecer a túa opinión, para realizar unha reflexión diagnóstica da situación actual e das potencialidades do territorio, identificando os principais puntos fortes e febles, e marcando os retos e prioridades para os vindeiros anos.

Por un rural vivo, dinámico e integrador,

PARTICIPA NO FORO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA MORRAZO,

A TÚA VOZ CONTA, TODOS SOMOS GDR !!

O GDR Pontevedra Morrazo iniciou un amplo proceso de participación cidadá para deseñar a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) 2023_2027 que orientará os fondos europeos da medida LEADER no territorio.

A participación neste proceso é aberta e calquera persoa ou entidade poderá enviar as súas achegas e suxestións a través dun cuestionario online no que queremos recoller as opinións sobre as principais necesidades e prioridades para o desenvolvemento do territorio.

Ligazón cuestionario: https://forms.gle/ea9bBNqLhvHB4HWv5

Grazas pola túa participación, entre todos podemos contribuír a revitalizar o rural, a facelo máis habitable e habitado, dinámico e integrador.