Modernización Clínica Veterinaria (Curro)

  • Promotor: Ana Belén Cadavid Cortizo
  • Localización: Curro (Barro)
  • Orzamento: 30.803,38 €
  • Axuda Aprobada: 12.013,32 €

Proxecto de modernización dunha clínica veterinaria na parroquia de Curro (Concello de Barro), mediante a adquisición de equipamento que lle permitirá desenvolver novas actividades e ampliar e complementar as prestacións actuais dun xeito profesional, evitando a subcontratación de servizos e realizando directamente: cirurxías maiores, probas e lecturas radiolóxicas, detección de enfermidades na pel dos animais, etc.

Ningún evento vindeiro!