Ampliación e Modernización de Tanatorio (Moaña)

  • Promotor: Tanatorio San Martín, S.L.
  • Localización: Moaña
  • Orzamento: 352.584,52 €
  • Axuda Aprobada: 144.559,65 €

Proxecto de ampliación e modernización do actual tanatorio de Moaña, que aumenta a súa capacidade produtiva ampliando as súas instalacións creando dúas salas de velorio con espazo anexo na planta baixa e un salón de oficios multirelixiosos en planta alta xunto ós espazos de servizo necesarios; modernizando o negocio dotando ó tanatorio de novos servizos (oficios multirelixiosos, catering) ademais dos servizos existentes de tanatorio, velación e ornamentación floral.

Nun inmoble de 479.2 m2 útiles subdividido en 2 plantas procederase a ampliara as instalacións existentes con: 2 salas de velorio con túmulo acristalado e subsalas de catering respectivas, salón de actos para oficios e anexos auxiliares de servizos.

Ningún evento vindeiro!