Explotación agrícola para produción de viñedo e oliveiras

  • Promotor: Ruth Gundín Villar
  • Localización: Verducido - Pontevedra
  • Orzamento: 18.456,70 €
  • Axuda Aprobada: 5.629,29 €

Proxecto de creación dunha explotación agrícola adicada á plantación de viñedo co sistema de emparrado (4.300m2) no ámbito territorial de Indicación Xeográfica Protexida “Ribeiras do Morrazo” e á plantación complementaria de cultivo de oliveiras en intensivo (952m2) no lugar de Bordel na parroquia de Verducido.

Ningún evento vindeiro!