Creación de Aula de novas tecnoloxías en Ponte Caldelas

  • Promotor: Concello de Ponte Caldelas
  • Localización: Ponte Caldelas
  • Orzamento: 17.154,92 €
  • Axuda Aprobada: 15.439,43 €

O Concello de Ponte Caldelas proxecta a posta en marcha dunha aula de novas tecnoloxías na Casa de Cultura de Ponte Caldelas que permita o acceso dos veciños á sociedade da información con conexión de balde a internet como recurso para cursos de formación, alfabetización informática nas novas tecnoloxías, consultas e trámites dixitais, desenvolvemento cultural,etc nun centro de uso comunitario e público.

O proxecto ten por obxectivo facilitar o uso das novas tecnoloxías, permitindo o desenvolvemento da sociedade da información e as relacións dixitais, utilizando as TICs como medio de inclusión social promovendo que todos os cidadáns poidan navegar gratuitamente a través do equipamento adquirido.

Ningún evento vindeiro!