A innovación e o desenvolvemento sustentable, a cohesión social e a dixitalización centran o análise e as achegas para o deseño da Estratexia 2023_27 do GDR

Dentro do proceso de elaboración da Estratexia 2023_2027, o GDR, puxo e marcha diferentes paneis estratéxicos de participación de carácter presencial e virtual, abertos a cidadanía, nos que diferentes persoas e entidades do territorio puideron opinar e facer as súas achegas e propostas para orientar os fondos do vindeiro LEADER. 

Nestes grupos de traballo abordáronse temáticas específicas e transversais:

Grupo estratéxico de Innovación e Desenvolvemento Sustentable (presencial): determinando os factores de innovación e sostibilidade da futura estratexia, con atención preferente ao sector agrario (viticultura, agricultura ecolóxica etc) e forestal (multifuncionalidade, enerxías alternativas, descarbonización etc). ademais a reunión serviu para afondar na definición de posibles proxectos piloto de carácter innovador que teñan capacidade de arrastre, e sexan relevantes para a economía e a sociedade.

Grupo estratéxico da Cohesión social e Equilibrio territorial (Virtual): realizouse unha análise diagnóstica para reforzar a cohesión social e integrar dunha maneira transversal na futura estratexia propostas de futuro cara a igualdade e inclusión plena.

Grupo estratéxico sobre Transformación dixital e Novas tecnoloxías (Virtual): Fíxose unha análise diagnóstica sobre a incorporación das diferentes tecnoloxías dixitais e o seu impacto na economía e sociedade, aportando propostas para avanzar na transformación dixital (mentoring, mellora das competencias dixitais en empresas e persoas etc)

Estes paneis permitiron que todos os grupos de interese, puideran colaborar na definición da EDLP, aportando saberes, experiencias e novas ideas.