Xacobleas chocolate“ - Ampliación fabrica obleas (Curro)

  • Promotor: María del Pilar Alonso Montes
  • Localización: Curro -Barro
  • Orzamento: 17.332,46 €
  • Axuda Aprobada: 6.759,66€

Xacobleas é un obrador de panadería adicado á fabricación e comercialización de obleas ao por maior, emprazado temporalmente no viveiro de empresas de Barro-Meis.

O proxecto consiste en acondicionar un novo local en Curro no municipio de Barro que permita manter a continuidade e estabilidade a empresa, e dar cabida a unha sala climatizada de atemperado de chocolate, que coa maquinaria axeitada permita a fabricación continua da nova liña de produto “Xacobleas chocolate”. Este produto testouse no último ano con pequenos lotes atemperados a man, cando as condicións climatolóxicas o permitían (60% de humidade, temperatura entre 17 e 19 grados) e, a reacción do público, así como o interese de varios distribuidores en incorporar Xacobleas chocolate a súa carteira de produtos, fai necesario ampliar a capacidade produtiva.

O investimento contempla: honorarios técnicos, pequena obra civil e máquina atemperadora chocolate equipada