Proxectos cofinanciados no periodo 2014-2020.

Xestión agroforestal sustentable (2019)

“Xestión agroforestal sustentable (2019)” é un programa formativo de 54h lectivas, baixo a metodoloxía de formación-acción, que ten unha dobre finalidade: Mellorar as prácticas sostibles dos sectores agrogandeiro e forestal…

Modernización de empresa de montaxe de carpintería e instalacións (A Portela)

Proxecto de modernización dunha empresa adicada á montaxe de mobles de carpintería e instalacións de obra, cara o propio deseño, fabricación e montaxe de mobiliario de madeira a nivel nacional…

Profesionalización e desenvolvemento da viticultura na IXP Ribeiras do Morrazo (2019)

Trátase de realizar un programa formativo, baixo a metodoloxía de formación-acción, que teña unha dobre finalidade: Dinamizar socialmente ao sector vitivinícola para reforzalo e empoderalo como alternativa emerxente de emprego…

Acondicionamento de local de promoción de recursos e desenvolvemento rural en Mourente

O Concello de Pontevedra proxecta a rehabilitación e acondicionamento integral dun inmoble municipal no lugar de Os Campos-Mourente, para destinalo a centro de promoción de recursos locais e actividades de…

Creación de miradoiros na contorna de Chan da Arquiña

Proxecto de carácter non produtivo promovido pola CMVMC de Domaio en Moaña coa finalidade de crear dous miradoiros públicos na contorna de Chan da Arquiña que permitan aproveitar o potencial…

Roteiro forestal e fluvial en Borela

Proxecto de carácter non produtivo promovido pola CMVMC de Borela en Cerdedo-Cotobade coa finalidade de crear un roteiro de 4.51 Km dende o lugar de Senra ata A Graña na…

Creación centro de día (Soutomaior)

Proxecto de creación dun centro de día en Sobral, na parroquia de Soutomaior, como empresa que ofrece servizos de atención e asistencia diúrna tanto nas instalacións do centro como no…

Creación de centro de día (Virxe do Carme)

Proxecto de creación dun centro de día na parroquia Virxe do Carme de Moaña, como empresa que ofrece servizos de atención e asistencia diúrna a persoas maiores con necesidades de…

Ampliación de empresa de carpintería metálica (Redonde)

Proxecto de ampliación dunha empresa de carpintería metálica que busca mellorar procesos e ampliar a súa capacidade produtiva coa construción dunha nave ubicada nas parcelas 13 e 14-Polígono Industrial “A…

Creación de Campamento turístico (2ª categoría)-Atalaia

Proxecto de creación do primeiro campamento turístico de 2ª categoría con capacidade para 76 prazas de aloxamento temporal, ubicado en Atalaia (Viascón) no municipio de Cerdedo-Cotobade. O investimento ampliará as…

Creación de área biosaudable y deportiva en San Martín (Vilaboa)

Proxecto de carácter non produtivo promovido pola CMVMC de San Martín de Vilaboa coa finalidade de ampliar os espazos e os equipamentos deportivo-saudables da parroquia dotándoa de infraestructuras de uso…

Explotación agrícola para produción de viñedo e oliveiras

Proxecto de creación dunha explotación agrícola adicada á plantación de viñedo co sistema de emparrado (4.300m2) no ámbito territorial de Indicación Xeográfica Protexida “Ribeiras do Morrazo” e á plantación complementaria…

Creación de Centro de xardinería en Caritel

Proxecto de creación dun centro de xardinaría na parroquia de Caritel (Ponte Caldelas), mediante a construción/instalación dunha edificación de 275.35m2 nunha parcela de 3.377,88m2 que conta cunha zona destinada a…

Creación de Granxa Escola “O Souto

Proxecto de creación dunha granxa escola no lugar de Riomouro Pequeño en Poio nunha parcela en solo rústico de 4.093 m2, mediante a construción de dúas edificacións de carácter tradicional…

Ampliación e modernización de empresa de comercialización de motores eléctricos e reductores

Proxecto de ampliación e modernización dunha empresa, actualmente adicada á comercialización de motores eléctricos, cara a propia fabricación e montaxe industrial de reductores sinfín-corona de velocidade no polígono de “A…

Creación de Aula de novas tecnoloxías en Ponte Caldelas

O Concello de Ponte Caldelas proxecta a posta en marcha dunha aula de novas tecnoloxías na Casa de Cultura de Ponte Caldelas que permita o acceso dos veciños á sociedade…

Posta en valor do patrimonio arqueolóxico de Moaña

Proxecto de revalorización e potenciación dos principais elementos do patrimonio arqueolóxico do Concello de Moaña (parroquias de Domaio, Meira e Tirán). As actuacións previstas contribúen a: recuperar elementos histórico-arqueolóxicos; concienciar…

Despregue de rede de internet en locais sociais do Concello de Cerdedo-Cotobade

O Concello de Cerdedo-Cotobade proxecta a posta en marcha dunha rede propia de Internet mediante tecnoloxía WIMAX baseada en radioenlaces de banda libre coa creación de 3 puntos operativos de…

Parque etnoarqueolóxico das cabanas prehistóricas do Outeiro das Mouras en Salcedo

Proxecto de carácter non produtivo promovido pola CMVMC de Salcedo en Pontevedra coa finalidade de crear un parque etnoarqueolóxico ó aire libre en Salcedo que permita a recuperación dun espazo…

Instalación fotovoltaica de autoconsumo para viveiro en Pontevedra

Proxecto dunha empresa comercializadora ó por maior de flores e plantas ubicada en Campañó, que mellorará a súa produtividade reducindo os custos variables relativos ó consumo en enerxía eléctrica mediante…

Creación de empresa de educación medioambiental e ocio Salinas do Ulló

Proxecto de creación dunha empresa de servizos de educación ambiental e de ocio, mediante a construción/instalación dunha pequena edificación tradicional cuns 50.53 m2 en armonía coa paixase natural, nunha finca…

Ampliación de obradoiro de pastelería artesán

Proxecto de ampliación dun obradoiro artesanal de pastelería ubicado na parroquia de Rebordelo no Concello de Cerdedo-Cotobade para aumentar a súa capacidade e produtividade, permitindo a elaboración de produtos con…

Ampliación de Serradoiro de pedra en A Lama

Proxecto de ampliación dun serradoiro de pedra ubicado no polígono industrial de Racelo no municipio de A Lama, que lle permitirá incrementar en máis dun 25% a capacidade produtiva da…

Acondicionamento de local para C.S. e desenvolvemento rural

O Concello de Pontevedra proxecta a rehabilitación e acondicionamento integral dun inmoble municipal no lugar de Os Campos-Mourente, para destinalo a actividades de desenvolvemento rural e como centro cívico e…

Creación de aula internet e multimedia adaptada en Arcade

O Concello de Soutomaior proxecta a creación dunha aula de internet adaptada de uso comunitario e público na Casa de Cultura de Arcade que permita dar servizo e acceso ós…

Desenvolvemento web & app turismo de Marín

O Concello de Marín proxecta a creación e posta en marcha dun portal web e dunha app turísticas mediante unha aplicación multiplataforma como ferramenta que canalice a experiencia dos visitantes…

Posta en valor dos petroglifos do Outeiro

Proxecto de revalorización e potenciación do patrimonio natural e cultural dos Petroglifos do Outeiro no Concello de Barro (parroquias de A Portela e Perdecanai). As actuacións previstas contribuirán a: recuperar…

Transporte adaptado para persoas afectadas de alzheimer e outras demencias neurodexenerativas

A Asociación de familiares de enfermos de Alzhéimer do Morrazo (AFAMO) trátase dunha entidade sen ánimo de lucro que nace con data 14/09/2000 para atender ás demandas dun colectivo de…

Ampliación e Modernización de Tanatorio (Moaña)

Proxecto de ampliación e modernización do actual tanatorio de Moaña, que aumenta a súa capacidade produtiva ampliando as súas instalacións creando dúas salas de velorio con espazo anexo na planta…

Valorización das paisaxes de Berobreo en Hío-Cangas

Proxecto que propón a revalorización e potenciación da riqueza patrimonial, natural e histórica-cultural do entorno do Monte do Facho (co castro e o santuario galaico-romano de deus Berobreo) e da…

Equipamento para liña de negocio audiovisual (O Hío)

Proxecto de modernización dunha empresa con sede fiscal no lugar de Viñó en O Hío, adicada ós servizos de publicidade e relacións públicas, cara unha nova liña de negocio centrada…

Creación de local social e de formación en Sexide-Bueu

O Concello de Bueu proxecta a construción dun centro social e de formación no lugar de Sexide, coa finalidade de contar cunha infraestrutura municipal na que poder realizar actividades e…

Creación de Lavandería autoservizo (Ponte Caldelas)

Proxecto de creación dunha lavanderia autoservizo en Ponte Caldelas, ubicada na rúa Puente 1-baixo local 6 cunha superficie de 81.91 m2 . Os servizos ofertados contemplan o autolavado e autosecado…

Creación de Fábrica de Mobles (Campo Lameiro)

Proxecto de creación dunha fábrica de mobles de madeira para o fogar, especializada no deseño e produción de unidades para o amoblamento de salas de estar, dormitorios, etc. ubicada na…

Ampliación e Modernización de Estudo de Deseño Industrial (Soutomaior)

Proxecto de ampliación e modernización dun estudo de deseño de produto e industrial no lugar de Pedreira no municipio de Soutomaior. As novas instalacións albergarán unha oficina técnica e novas…

Creación de espazos biosaudables en A Portela (Barro)

Proxecto de carácter non produtivo promovido pola CMVMC de A Portela en Barro coa finalidade de ampliar os espazos e os equipamentos deportivo-saudables da parroquia dotándoa de infraestructuras de uso…

Creación de Escola Hípica (Ponte Caldelas)

Proxecto de creación dunha escola hípica na parroquia de Tourón, que ofertará ademais de clases de equitación (iniciación e perfeccionamento), servizos de pupilaxe (estadía/estabulación de cabalos), campamentos hípicos e visitas…

Ampliación de empresa instaladora de enerxía solar (Barro)

Proxecto de ampliación dunha empresa de ámbito nacional adicada principalmente ao montaxe de paneis fotovoltaicos para autoconsumo industrial, ademais de prestar servizos de asesoría integral e auditoría de eficiencia enerxética…

Profesionalización e desenvolvemento da viticultura na IXP Ribeiras do Morrazo (2017

Trátase de realizar un programa formativo, baixo a metodoloxía de formación-acción, que teña unha dobre finalidade: Dinamizar socialmente ao sector vitivinícola para reforzalo e empoderalo como alternativa emerxente de emprego…

Equipamento para aula informática e de lectura (A Lama)

O Concello da Lama proxecta a posta en marcha dunha aula de informática e de lectura no rural que permita dar servizo e cobertura nun centro de uso comunitario e…