Creación de Cervexería Artesanal (Agudelo)

Promotor: Bieron Agudelo,SL
Localización: Barro
Orzamento: 19.455,57 €
Axuda aprobada:7.295,84 €
Descrición:
Reforma e adaptación dun inmoble destinado á creación creación dunha adega artesanal de cervexa, e dotación do equipamento necesario para optimizar ata niveis rendibles a capacidade produtiva e garantir un procesado de volume continuo e uniforme. Trátase dunha sociedade de recente creación, pero sen ter iniciada a súa actividade empresarial agás na fase exclusivamente de aprendizaxe e posta a punto experimental do seu proceso produtivo, e que presenta como obxeto social principal: elaboración, embotellado e comercialización de cervexa artesanal baixo a marca distintiva "Saramagal"