Ampliación de empresa de consultoría e proxectos medioambiente e forestal

Promotor:Forestal y Medioambiente de Galicia S.L.
Localización:Santa María de Curro, Concello de Barro - Pontevedra.
 
 
 
Orzamento:221.968,33 €
Axuda aprobada: 77.688,92 €
Descrición

Proxecto de ampliación, diversificación e mecanización dunha empresa de consultoría e proxectos de Medioambiente e forestais que abre unas novas instalacións en Santa María de Curro, no concello de Barro, que aumentan e modernizan a capacidade productiva da empresa na procura de novos mercados e apostando por novas actividades complementarias de xardinería e paisaxismo.

O investimento material consiste na obra civil/construcción dunhas instalación (oficina, sal usos múltiples, baños e almacén) de 260 m2 construidos, na parroquia de Curro, no concello de Barro (Pontevedra), e na adquisición de equipamento e maquinaria (Tractor,cortacespede, rozadora etc.) por un importe total de 263.243,48 ive incluído.

As instalacións e maquinaria proxectada son enerxeticamente eficientes, mellorarando a productividade e a calidade do servizo das actividades previstas.