Modernización de fábrica de mangos de madeira (Barro)

Promotor: Fábrica Mangos Maquieira, SL
Localización: Barro
Orzamento: 71.849,31 €
Axuda aprobada: 23.092,37 €
Descrición:
Proxecto de mellora dunha empresa adicada á fabricación de mangos de madeira ubicada en Barro, cara unha nova liña de productos de lonxitude superior a 1.300mm que lle permitirá a diversificación da súa gama de productos accedendo a novos mercados e satisfacendo a demanda actual (fabricación de mangos de madeira de 1.600mm de forma automática e 1.900mm de forma semi-automática), e o control centralizado da producción a través dunha aplicación informática.