Mecanización empresa Consultoría e Proxectos Medioambiente e Forestal (Barro)

Promotor

Forestal y Medioambiente de Galicia S.L.
Localización: Lg. Bretoña, Sta María de Curro - Concello de Barro

Orzamento: 26.200,00 €
Axuda aprobada: 9.170,00 €

Descrición

Proxecto de mecanización dunha empresa de consultoría e proxectos de Medioambiente e forestais que dende a súas instalacións en Santa María de Curro, no concello de Barro, pretende adquirir equipamento necesario para abordar novos servizos como a limpeza e rozas de camiños e zonas verdes, apertura de cortalumes etc. mellorando a competitividade da empresa e reducindo a subcontratación.
O investimento material consiste na adquisición de equipamento e maquinaria por un importe total de 31.702 € ive incluído.