Rexeneración dos fondos das Salinas do Ulló (Vilaboa)

Promotor: Concello de Vilaboa
Localización: Vilaboa
Orzamento: 5.200,00 €
Descrición:
O Concello de Vilaboa proxecta a rexeneración e estudo da restauración dos fangos das Salinas do Ulló na Ensenada de San Simón, dentro da zona de especial protección dos valores naturais (ZEPVN) e tamén declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), co uso de microorganismos efectivos ou EM nunha superficie de actuación prevista de 0.5 hectáreas que permitan a recolonización de grupos vexetais e fauna acuática da zona.

Ningún evento vindeiro!