Convocatoria

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) mediante a resolución do 29 de decembro de 2016, publicou o Acordo do Consello de Dirección da Agader polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas con Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).

Segundo o calendario de xestión estalecido nas bases reguladoras, o prazo de presentación de solicitudes ao abeiro da submedida 19.2 estará vixente desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG da convocatoria da Agader (dende o 31 de xaneiro de 2017) e durante todo o período de execución da medida Leader, tendo en conta as seguintes datas anuais de admisión de solicitudes:

  • 31 de marzo de cada ano: data final de admisión de solicitudes para a primeira proposta anual de selección de proxectos
  • 31 de maio de cada ano: data final de admisión de solicitudes para a segunda proposta anual de selección de proxectos.

As solicitudes, xunto coa documentación complementaria, presentaranse por vía electrónica a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, e réxense polo Réxime de Axudas publicado, xunto coas Bases Reguladoras.

As persoas físicas, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente no rexistro do GDR. 

ENLACE PARA DESCARGA DE FORMULARIOS ON LINE E/OU TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

Ningún evento vindeiro!