Explotación Cinexética de perdiz e coello de monte autóctono (Viascón)

Promotor: CMVMC de Viascón
Localización: Cotobade
Orzamento: 327.479,17 €
Axuda aprobada: 147.365,62 €
Descrición: Explotación comercial de especies cinexéticas autóctonas de caza menor: a perdiz vermella (alectoris rufa) e o coello puro de monte (oryctolagus cuniculus ssp algirus), destinados principalmente ó abastecemento dos TECOR´s (Terreos Cinexéticamente Ordenados). As instalacións duns aproximadamente 5.200 m2, ubicadas no lugar de Cabanelas na parroquia de Santiago de Viascón, terán unha capacidade productora entorno ás 7.500 perdices/ano e unha producción de coello, mediante vivares artificiais, de 1.200 pezas/ano.

Ningún evento vindeiro!