Misión, visión e valores

mision

 

O GDR Pontevedra-Morrazo constitúese en setembro de 2008 como asociación sen ánimo de lucro que pretende servir de núcleo de converxencia e representación de axentes sociais e entidades xurídicas e institucionais, tanto públicas como privadas, interesadas no desenvolvemento rural e integral da zona; dando cumprimento ó principio de "portas abertas" a calquera organización do territorio que desexe participar.

Misión

O GDR de Pontevedra-Morrazo quere contribuír a revitalizar o rural; a facelo habitable e habitado, dinámico e integrador, apostando polos recursos endóxenos como motor de desenvolvemento sustentable.

Visión

O GDR de Pontevedra-Morrazo quere acadar un rural vivo, sostible , integrado e innovador. Tamén quere promover un desenvolvemento máis próximo ao territorio e ás persoas, onde se procure o benestar con responsabilidade e equidade social, e fomentando a posta en valor dos recursos locais e o seu uso de xeito sustentable.

Valores

Os valores do GDR Pontevedra-Morrazo trazarán o horizonte de traballo para acadar a misión e a visión. A súa vez, serán a base na que se apoiará a consecución dos obxectivos:

Sustentabilidade: Na procura dun crecemento económico respectuoso co medio ambiente e coa equidade e benestar social, poñendo en valor os recursos endóxenos do territorio sen comprometer o seu uso e desfrute polas xeracións futuras.

Identidade territorial: Referido ao conxunto de elementos tanxibles e intanxibles do territorio que poden diferencialo e actuar como elemento de cohesión interna, reforzando a implicación de todos os actores locais no desenvolvemento integral do mesmo.

Innovación: Como panca para o crecemento, procurando a xeración de novos produtos, servizos e/ou actividades que contribúan ao desenvolvemento e a competitividade económica.

Cooperación e colaboración: Promovendo a interacción entre persoas e/ou entidades que permita aflorar sinerxías para acadar o desenvolvemento de novas actividades no rural.

• Cohesión e integración social: Con capacidade de xerar e consolidar un modelo social e económico que posibilite a incorporación ao mercado de traballo de colectivos desfavorecidos con especiais dificultades de inserción laboral.

Responsabilidade social: Na procura dun compromiso ético das persoas, empresas e/ou entidades do territorio co respecto dos dereitos fundamentais, coa igualdade de oportunidades, ou coa protección do medio ambiente, entre outros elementos.

Ningún evento vindeiro!
Lun Mar Mer Xov Ven Sab Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31