Ampliación de empresa instaladora de enerxía solar (Barro)

  • Promotor: EDF Solar S.L.
  • Localización: Barro
  • Orzamento: 640.728,95 €
  • Axuda Aprobada: 200.000,00 €

Proxecto de ampliación dunha empresa de ámbito nacional adicada principalmente ao montaxe de paneis fotovoltaicos para autoconsumo industrial, ademais de prestar servizos de asesoría integral e auditoría de eficiencia enerxética e soporte para proxectos de enerxía eólica,etc que ubicará a súa nave industrial na parcela 374 do Polígono Industrial de Barro-Meis.

As novas instalacións lle permitirán unificar nun só centro de traballo as actividades do proceso produtivo completo: tarefas de cálculo, xestión, tramitación, elaboración e montaxe dos paneis fotovoltaicos, control de calidade, almacenaxe e distribución.

Ningún evento vindeiro!