Proxecto de carácter non produtivo promovido pola CMVMC de Salcedo en Pontevedra coa finalidade de crear un parque etnoarqueolóxico ó aire libre en Salcedo que permita a recuperación dun espazo natural e a posta en valor dos restos de arte rupestre prehistóricos achados na contorna do Outeiro das Mouras, etc. como elemento dinamizador turístico e cultural da zona.

O conxunto construído contempla a reprodución dun asentamento neolítico/calcolítico de 3.146,45m2 delimitado por unha empalizada de madeira, que contará con varias réplicas de edificacións históricas e estruturas de almacenamento e cerdados para os animais (1 cabana comunal, 3 cabanas, 2 canastros, espazo comunal do lume, currais, foxos de almacenaxe e estanque); que servirán de espazos multifuncionais adicados á arqueoloxía experimental con actividades didácticas sobre a prehistoria, a antropoloxía e a educación medioambiental.

 

Proxecto dunha empresa comercializadora ó por maior de flores e plantas ubicada en Campañó, que mellorará a súa produtividade reducindo os custos variables relativos ó consumo en enerxía eléctrica mediante unha instalación fotovoltaica de autoconsumo que lle permitirá acadar un aforro enerxético estimado do 54.05%

A central fotovoltaica habilitarase nas cubertas do inmoble ocupando unha superficie de 332 m2, e estará dotada de 85 módulos fotovoltaicos de 320Wp por unidade, que proporcionarán unha potencia nominal ó parque de 27.2kW. E segundo os datos reflectidos no proxecto técnico, a enerxía estimada que xerará a nova instalación solar fotovoltaica será aproximadamente de 37.011 kWh anuais (equivalencia en CO2 de 0.34 tCO2/MWh final e en petróleo de 0.086 tep/MWh final); contribuíndo á produción enerxética limpa, ó uso de fontes renovables e ó desenvolvemento medioambiental sostible.

Proxecto de creación dunha empresa de servizos de educación ambiental e de ocio, mediante a construción/instalación dunha pequena edificación tradicional cuns 50.53 m2 en armonía coa paixase natural, nunha finca de solo rústico de 2.015 m2 no lugar de Paredes na parroquia de Vilaboa.

Os servizos ofertados están dirixidos a promover e dar a coñecer o patrimonio histórico e natural das “Salinas do Ulló” (Rede Natura) e de todo o entorno natural, para fomentar a educación medioambiental e o turismo a través de obradoiros didácticos, charlas divulgativas, rutas de sendeirismo e visitas guiadas entre colexios/grupos de escolares, asociacións, visitantes, veciños e público en xeral.

Proxecto de ampliación dun obradoiro artesanal de pastelería ubicado na parroquia de Rebordelo no Concello de Cerdedo-Cotobade para aumentar a súa capacidade e produtividade, permitindo a elaboración de produtos con características específicas como os pans especiais (espelta, chía, cenoria, cabaza, etc), os bolos integrais e produtos para diabéticos.

A empresa amplía as súas instalacións e equipamento cun novo espazo para a preparación e conservación dos seus produtos. O obradoiro manterá na pranta baixa do inmoble os procesos de amasado e forneado; e adecuará a pranta alta (42.05 m2 útiles) para albergar os procesos de división e boleado, formado, fermentación e repouso do produto, ademais de dispoñer dunha mesa de traballo, unha laminadora de mesa, a maquinaria para conservar os produtos elaborados (conxelador e ultraconxelador) e un lavabo.

Proxecto de ampliación dun serradoiro de pedra ubicado no polígono industrial de Racelo no municipio de A Lama, que lle permitirá incrementar en máis dun 25% a capacidade produtiva da empresa mediante a instalación dunha ponte grúa tipo pórtico que lle permitirá ampliar a zona de acopio e subministro de bloques garantindo o stock de materia prima cunha produción continua, o manexo de pedras de maior volume e superficie con optimización nos despeces e redución de tempos de retirada de sobrantes, e o serrado en horario nocturno duplicando a produción na fase de corte; ademais da instalación de paneis fotovoltaicos que proporcionen un aforro enerxético das instalacións e do propio funcionamento do pórtico grúa.

O Concello de Pontevedra proxecta a rehabilitación e acondicionamento integral dun inmoble municipal no lugar de Os Campos-Mourente, para destinalo a actividades de desenvolvemento rural e como centro cívico e social onde poder realizar actividades e prestar servizos ós colectivos veciñais e culturais, e fomentar a participación cidadá e comunitaria das asociacións municipais. Tamén albergará a sede e oficina técnica do GDR Pontevedra-Morrazo onde desenvolver o traballo administrativo de dinamización e desenvolvemento rural, e acoller reunións e eventos de carácter institucional do grupo.

A edificación de dúas plantas será destinada a uso público para albergar todo tipo de actividades, por iso contará na parte baixa de 233,45m2 coa creación dun vestíbulo e un gran espazo para sala de exposición e uso múltiples, xunto con zona de almacén, aseos, cuartos de limpeza, etc; e na segunda planta de 239,65m2 instalarase unha zona de administración en concepto aberto apta para 3-4 traballadores con zona de arquivos, un despacho, unha sala de xuntas con capacidade para 35 persoas e outras dependencias para acoller as oficinas do GDR.

Ademais, o inmoble proxectado que se destinará a equipamento de carácter social, garante a accesibilidade de tódolos cidadáns e estará dotado de solucións de aforro enerxético.

O Concello de Soutomaior proxecta a creación dunha aula de internet adaptada de uso comunitario e público na Casa de Cultura de Arcade que permita dar servizo e acceso ós veciños e ás persoas con mobilidade reducida á sociedade da información con conexión de balde a internet como recurso para a alfabetización informática, consultas e trámites dixitais, apoio á formación, desenvolvemento cultural, etc.

O proxecto ten por obxectivo facilitar o uso das novas tecnoloxías, permitindo o desenvolvemento da sociedade da información e as relacións dixitais, utilizando as TICs como medio de inclusión social promovendo que todos os cidadáns poidan navegar gratuitamente a través do equipamento adquirido e a accesibilidade ás instalacións.

 

O Concello de Marín proxecta a creación e posta en marcha dun portal web e dunha app turísticas mediante unha aplicación multiplataforma como ferramenta que canalice a experiencia dos visitantes no destino marinense e que permita valorizar os recursos e atractivos turísticos municipais a través do uso das novas tecnoloxías como canal de comunicación e interacción co turista.

Esta iniciativa ten por obxectivos: incrementar a satisfacción do turista/visitante grazas ó apoio e información prestados; dotar de tecnoloxía ó sistema de información turística municipal; facilitar a adecuación da oferta turística posibilitando a creación de novos contidos apoiados no uso das TICs; mellorar a eficacia na promoción e xestión dos recursos turísticos do concello; incrementar a competitividade do sector turístico local e xerar novas oportunidades de negocio.

O investimento consiste na creación, deseño e desenvolvemento da páxina web e da app previstas, xunto cun xestor de contidos e repositorio, un banco de imaxes/textos descritivos (grabación, edición e postprodución) e integración na aplicación.

 

Proxecto de revalorización e potenciación do patrimonio natural e cultural dos Petroglifos do Outeiro no Concello de Barro (parroquias de A Portela e Perdecanai).

As actuacións previstas contribuirán a: recuperar e poñer en valor bens de interese cultural (BIC) do patrimonio arqueolóxico como os petroglifos do Outeiro/da Pedra Mirtada, petroglifo de Outeiro de Codeso, petroglifos de Castro Loureiro; sensibilizar e concienciar á poboación do municipio e ós seus visitantes sobre a importancia dos devanditos elementos e a súa conservación; favorecer o coñecemento e divulgación dos elementos catalogados; fomentar actividades turísticas, como o establecemento dun itinerario que permita o acceso e o contacto coa natureza e o medio ambiente natural; introducir as novas tecnoloxías na promoción de elementos históricos, naturais, culturais e patrimoniais do Concello de Barro.

Polo tanto, as actuacións terán un efecto medioambiental, educativo e cultural positivo, revalorizando o patrimonio arqueolóxico e cultural do entorno e potenciando o turismo a través da divulgación de contidos interpretativos mediante os medios convencionais e dixitais co uso das novas tecnoloxías.

Ademais, existe un acordo de colaboración entre o Concello de Barro e as CMVMC de A Portela e Perdecanai para o desenvolvemento do proxecto.

A Asociación de familiares de enfermos de Alzhéimer do Morrazo (AFAMO) trátase dunha entidade sen ánimo de lucro que nace con data 14/09/2000 para atender ás demandas dun colectivo de familias e persoas afectadas polas graves consecuencias da enfermidade de alzhéimer e outras demencias. Está inscrita como Entidade prestadora de Servizos Sociais con data 23/06/2001, e é Declarada de Utilidade Pública con data 18/06/2007.

O seu ámbito de actuación é comarcal, actuando nos municipios de Moaña, Cangas, Bueu e Vilaboa. E ten como principal finalidade: Prestar asistencia psicolóxica aos familiares; Axudar no coidado diario da persoa afectada informando, formando, asesorando e apoiando ao coidador principal e familia; Tratamento e rehabilitación da persoa afectada mediante o uso de terapias non invasivas (estimulación cognitiva, reminiscencia, terapia de orientación á realidade, psicomotricidade, fisioterapia e saídas terapéuticas, etc).

O proxecto presentado abrangue a adquisición dun elemento de transporte adaptado, que permita realizar un servizo integral de transporte cunha furgoneta preparada especificamente para atender persoas afectadas polo alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas, usuarios/as dos servizos e programas de estimulación da AFAMO dende os seus domicilios ata os devanditos programas, e ampliar as actividades de carácter lúdico dende a asociación (excursións, visitas, saídas terapéuticas e culturais). Así mesmo, este novo servizo contribuirá a:

- Aumentar a participación nos programas terapéuticos e de estimulación, cubrindo as rutas requiridas polas persoas usuarios cunha programación adecuada e conforme coas necesidades desta poboación.

- Mellorar a calidade de vida das persoas afectadas

- Promover a autonomía persoal

- Aliviar a sobrecarga do coidador principal proporcionándolle un tempo de respiro.