As resolucións para os proxectos da convocatoria 2020/21 do GDR Pontevedra Morrazo, de axudas europeas Leader 2014-2020, supoñen un investimento total de 426.196,54 euros e unha axuda pública de 184.725,22 euros.

O Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo ven de aprobar os proxectos da convocatoria 2020/21 da medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020. De entre as solicitudes presentadas ata 31 de xaneiro de 2020, aprobáronse 11 proxectos que se subvencionarán na anualidade 2020/21 (submedida 19.2), ordenados en función da puntuación acadada do baremo e ata o límite máximo do crédito dispoñible para cada tipoloxía.

O investimento total comprometido nos diferentes proxectos subvencionados ascende a  426.196,54 euros,  e contribuirán a creación e consolidación de 12,23 empregos (UTAS) dos cales 4,25 empregos serán de nova creación. A proposta de axuda pública total concedida  foi de 184.725,22 euros.

O curso de Horticultura ecolóxica inicia as súas clases  telemáticas dentro do programa formativo “Xestión Agroforestal Sustentable 2020” que está a desenvolver o GDR Pontevedra Morrazo.

Esta modalidade de teleformación permite recibir a formación dunha maneira segura e tamén moi dinámica, dado que os alumnos poderán interactuar co profesorado, realizando consultas do mesmo xeito que o farían presencialmente, contando co apoio e acceso permanente, ao  material formativo en liña, así como ás gravacións de cada sesión.

Nesta edición 2020, de 27 horas lectivas, abordaremos os seguintes contidos didácticos:

 • Introdución a xestión dunha explotación hortícola en ecolóxico.
 • Regulamento europeo de produción ecolóxica.
 • Manexo do solo en cultivos ecolóxicos
 • Deseño do horto ecolóxico.
 • Rego e operación culturais agroecolóxicas para mellorar a eficiencia da auga e a conservación do solo.
 • Operacións de cultivo.
 • Fertilización.
 • Bases para a elaboración de compost.
 • Pragas, enfermedades e malas herbas (Clasificación. Tratamento e control)
 • Manexo vexetativo (Métodos de multiplicación de plantas. Poda. Asociacións rotacións de cultivos).
 • Comercialización (A comercialización dos productos. Canles de distribución e venda. Artesanía Alimentaria de Galicia e Venda Directa. Esquema dun plan de marketing).

O curso de Horticultura Ecolóxica terá continuidade ata o 13 de outubro, no que finalizará cunha visita a unha explotación hortícola ecolóxica.

O GDR Pontevedra-Morrazo porá en marcha os dias 06 e 09 de outubro 2 seminarios de traballo, dirixido aos seus promotores, para facilitar a elaboración de “Plans de Responsabilidade Social Corporativa (RSE/RSC)”.

Estas xornadas formativas, cun enfoque eminentemente práctico, organizaranse través de medios telemáticos para que empresas ou entidades do territorio poidan reflexionar na procura de respostas orixinais a carencias, problemas ou necesidades do contorno inmediato das organizacións.

A Responsabilidade Social representa unha nova perspectiva de xestión para todo tipo de entidades, grandes ou pequenas, lucrativas e non lucrativas. Trátase da integración voluntaria por parte das empresas ou entidades, das preocupacións sociais e medioambientais nas súas operacións comerciais e nas relacións cos seus interlocutores e  a súa implantación require ineludiblemente do compromiso e a implicación do emprendedor ou máximo responsable da organización. Por esta razón é preciso que os emprendedores ou entidades que decidan avanzar nesta senda asuman motu proprio este modelo de xestión.

Por todo isto, co obxectivo de contribuír promover a Responsabilidade Social Corporativa nas empresas e entidades do territorio  e sendo conscientes das limitacións que teñen os emprendedores en canto a medios materiais e persoais , O GDR Pontevedra Morrazo, facilitará a través destas xornadas prácticas,  a elaboración   de Plans RSE/RSC que melloren a competitividade das mesmas incorporando as inquedanzas sociais e ambientais no desenvolvemento das súas actividades.

Dende este martes 22 de setembro estarán abertas as listas para inscribirse nos cursos da nova edición do programa formativo “XESTIÓN AGROFORESTAL SUSTENTABLE (2020) ” que celebrará o GDR Pontevedra Morrazo no vindeiro mes de outubro na modalidade de teleformación.

O Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo, no marco da medida Leader 2014-2020, deseñou o programa formativo “XESTIÓN AGROFORESTAL SUSTENTABLE (2020)” de 60 horas lectivas baixo a metodoloxía de formación-acción, que ten unha dobre finalidade:

 • Mellorar as prácticas sostibles dos sectores agrogandeiro e forestal para reforzalo e empoderalo como alternativa emerxente de emprego e/ou emprendemento.
 • Reforzar e incrementar a profesionalización e capacitación da poboación activa nos ámbitos referidos, contribuíndo a mellorar as prácticas de traballo e impulsar os aproveitamentos.

A proposta de contidos didácticos para cada unhas das accións formativas a desenvolver durante o mes de outubro son:

 1. Horticultura ecolóxica (27 h)
 2. Apicultura ecolóxica (10 h)
 3. Xestión sustentable do monte e producións alternativas (23 h)

Os cursos contemplados no plan formativo son totalmente gratuítos para os seus participantes. O criterio de admisión establecerase por orde de inscrición, ata cubrir o número de prazas existentes.

Os cursos, que poderan incluir visitas temáticas de traballo (sempre que a situación epidemiolóxica o permita) serán impartidos e dirixidos por persoal técnico, con coñecemento específico da materia e experiencia en labores formativas e de traballo en grupo.

PRAZAS LIMITADAS: Para a inscrición deberase remitir a solicitude adxunta, debidamente cuberta, ao correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Proxecto de creación dun fogar residencial na parroquia de Berducido en A Lama, como empresa que ofrece servizos de estancia continua e de atención integral ás persoas maiores con necesidades de coidados que presentan unha situación de dependencia leve ou moderada; e contará cos seguintes servicios: aloxamento, manutención con dietas personalizadas, apoio ás actividades cotiás as 24 horas por persoal xerocultor, servizo de rehabilitación menor e fisioterapia, atención social, enfermaría e terapia ocupacional ou animación sociocultural

Este centro está deseñado para acadar un número previsto de 24 prazas de atención a maiores, nunha superficie construída de 438.5m2 en pranta baixa, 160.76m2 en pranta primeira e 148.18m2 en pranta segunda. O fogar residencial está distribuído en zonas comúns e area residencial; contando cun despacho de administración, sala polivalente de 63m2, sala de rehabilitación de 20.63m2, sala de curas de 6,02 m2, sala de enfermaría de 7m2, comedor de 31.15m2, 12 habitacións dobres de máis de 12m2 cos seus correspondentes baños accesibles/adaptados, etc.

Proxecto de creación dunha lavandaría autoservizo na parroquia de Seixo en Marín, localizada na rúa Torre 85-baixo 3 cunha superficie de 128.17m2.

Os servizos ofertados contemplan o autolavado e autosecado baixo a utilización de produtos biodegradables a prezos básicos, especializado no lavado húmido e cun amplo horario de apertura á cidadanía

O Concello de Cerdedo-Cotobade proxecta a posta en marcha dunha aula de novas tecnoloxías e multimedia na Casa de Cultura de Cerdedo que permita o acceso dos veciños á sociedade da información con conexión de balde a internet como recurso para cursos de formación, alfabetización informática nas novas tecnoloxías, actividades divulgativas, etc nun centro de uso comunitario e público.

O proxecto ten por obxectivo facilitar o uso das novas tecnoloxías, permitindo o desenvolvemento da sociedade da información e as relacións dixitais, utilizando as TICs como medio de inclusión social promovendo que todos os cidadáns poidan navegar gratuitamente a través do equipamento adquirido.

Proxecto de carácter non produtivo promovido pola CMVMC de Calvelo e Río Tenorio coa finalidade de crear unha área de recreo forestal nunha carballeira situada na contorna do río Lérez, comunicada coa praia fluvial de Calvelo dotando á parroquia dunha zona de lecer de libre acceso como reclamo turístico e zona de esparcemento para visitantes e veciños, que complemente os servizos recreativos-lúdicos actuais da parroquia de Tenorio.

Os investimentos previstos consisten no acondicionamento da carballeira e limpeza de senda con tratamentos silvícolas en masa de frondosa, sinaléctica (paneis interpretativos e sinais tipo frecha), instalación de mobiliario complementario (mesas de pedra con bancos) e custos xerais (honorarios técnicos do proxecto).

 

Proxecto de ampliación dun centro psicopedagóxico situado en Bueu centrado nas áreas: educativa-psicopedagóxica, logopedia, atención temperá e atención á terceira idade; co obxectivo de ampliar as súas instalacións facilitando a prestación de máis servizos engadidos (obradoiros de lectoescritura, habilidades sociais, pintura, charlas informativas…) e ofertando un servizo integral do centro que lle permita complementar as actividades de reforzo socioeducativo e de terapias.

Proxecto de ampliación e modernización dunha empresa localizada na parroquia de Cerponzóns, adicada á distribución de produtos alimenticios, especialmente cárnicos en fresco para o sector da hostalaría; que busca con esta iniciativa incrementar a capacidade do negocio actual e a súa diversificación cara unha nova liña de negocio que lle permita comercializar produtos conxelados, facendo a empresa máis competitiva.