“Creación de Centro de día AFAMO (Tirán)”

  • Promotor: Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de la comarca del Morrazo. AFAMO
  • Localización: Tirán (Moaña)
  • Orzamento: 146.148,25 €
  • Axuda Aprobada: 100.476,92 €

O proxecto consiste na creación dun centro de día na parroquia de Tirán (Moaña), que ofrece servizos de atención e asistencia diúrna a persoas maiores con necesidades de coidados; en especial, os servizos básicos ás persoas usuarias de manutención, coidado persoal, aseo e hixiene, control e mantemento da saúde, asistencia nas actividades básicas da vida diaria (ABVDs); ademais dos servizos terapéuticos (programa de intervención terapéutica á persoa usuaria, programa de asesoramento ás familias, programa de apoio psicolóxico e programa de formación) e os servizos complementarios (catering, transporte, etc)

Ningún evento vindeiro!