Creación de Lavandería autoservizo (Ponte Caldelas)

  • Promotor: Certificadora energética de Galicia S.L.
  • Localización: Ponte Caldelas
  • Orzamento: 46.621,53 €
  • Axuda Aprobada: 19.581,04 €

Proxecto de creación dunha lavanderia autoservizo en Ponte Caldelas, ubicada na rúa Puente 1-baixo local 6 cunha superficie de 81.91 m2 . Os servizos ofertados contemplan o autolavado e autosecado baixo a utilización de produtos biodegradables a prezos básicos, especializado no lavado húmido e cun amplo horario de apertura á cidadanía.

Ningún evento vindeiro!