Electro Gálvez y Senabre, SLU. Proxecto: Ampliación e modernización de empresa de comercialización de motores eléctricos e reductores

A empresa galega está mellorando exponencialmente

Juan José Barreiro Canabal comezou en Electro Gálvez como empregado despois de ter estudado Formación Profesional. Hai 21 anos se fixo coa empresa toda vez que o anterior dono non podía xa facerse cargo dela.

Esta empresa, situada no polígono industrial do Campiño, dedícase á automatización e venda de motores redutores e transmisores de potencia sempre ligados a dar soporte ao produto. Por este motivo teñen incorporados enxeñeiros no seu cadro de persoal co fin de dar resposta ás necesidades específicas dos clientes.

Temos poucas referencias, pero iso nos permite facer un traballo máis específico, máis centrado e dar un servizo de moita calidade”

Os produtos que venden son utilizados nunha multiplicidade de maquinismos: cintas transportadoras para canteiras, en conserveiras, empresa fariñeiras, en granxas de cría de animais, lavadoras industriais, etc. O seu nicho de negocio está no sector industrial, non no doméstico.

Hai mais empresas deste tipo en Galicia pero levan moitas máis referencias de produto: “temos unha especialización máis marcada que a competencia”. Este enfoque fai que Juan José teña que facer un especial esforzo de abarcar amplas zonas de territorio e nestes momentos vende en toda España e Portugal, este último é un mercado en auxe para eles.

Neste negocio sole haber oscilacións de demanda, dependendo tamén da conxuntura económica. Sen embargo, en Electro Gálvez tratan de coidarse destes efectos gracias a un claro e comprometido plan estratéxico que os orienta a saber onde queren ir, come conseguilo e onde investir.

Hai competencia pero hai que moverse: se das a talla saes adiante”

Agora buscan comerciais para facer unha das tarefas que Juan José realiza e que lle resta moito tempo do traballo na central da empresa. Un destes traballos é encontrar bos provedores tanto nacionais como internacionais que lle ofrezan os mellores compoñentes.

Nós somos como Citröen, eles desenvolven o coche, o montan, pero non fabrican o que leva o coche. Nos compramos compoñentes e montamos o produto, que gracias ao noso departamento de enxeñería, podemos personalizar e dar soporte. Damos servizo para que a xente a súa vez poida producir e ofrecer aos seus clientes un produto diferente, porque a xente quere cousas diferentes e útiles”

Esta é unha tendencia xeral. A xente sabe o que necesita ou se lle axuda a definir o que necesita, Electro Gálvez o monta co enfoque que o cliente desexe.

Un dos aspectos máis interesantes deste traballo, segundo Juan José, é que che permite aportar solucións, afrontar retos. O cliente non compra un motor senón un motor que busca solucionar unha demanda ou un proxecto que quere levar a cabo, e iso che permite que o teu produto teña un valor engadido baseado na personalización do mesmo. Se trata, segundo Juan José, de pasar de ter un produto comprado e vendelo a dar un produto personalizado cun valor engadido. O servizo vai incorporado sempre e en todo momento aos seu produtos.

Nós damos luz á máquina e seguimos os seus pasos. As prestacións personalizadas é o noso obxectivo”.

Agora, di, contamos cun tecido industrial galego que vai mellorando exponencialmente. Tanto é así, que levan anos colaborando cunha empresa de software moi boa: “antes estes traballos facíanos os cataláns e agora incluso lle quitamos aos vascos a industria naval”. Segundo Juan José, o que temos que empezar a facer ben é “a caixa e o laciño” aos nosos produtos, é dicir, temos que aprender a vendelos ben. Agora están tentando facer isto e para iso cren que lle vai a axudar o feito de ter un código ético que promocionan dende a súa web.

Se aprende probando e fallando, con esforzo e diñeiro tiras para adiante.

Sería moi importante que nas escolas e facultades os alumnos tiveran máis contacto coas empresas e co mundo do traballo que os faga ver a realidade e desa maneira sacarlle máis proveito aos estudos”.

As axudas do GDR coñecéronas por casualidade xa que non pensaron nunca que poderían ser obxecto de atención por parte desta entidade. Ao final os proxectos acostuman diferir da realidade pero é unha axuda moi benvida.

Unha cuestión importante para Electro Gálvez é a matriz organizacional da empresa, ir mais alá do lío do día a día e non perder a perspectiva de a onde se quere chegar. Unha parte importante da empresa é a comunicación cos seu empregados e colaboradores.

Os venres pola tarde organizamos unha reflexión na empresa co persoal. Iso é moi importante para todos xa que así tratamos de mellorar e aumentar a confianza e o compromiso na empresa. Penso que o principal capital que ten unha empresa é o seu persoal.

Dende Electro Gálvez están tamén moi interesados en seguir un Plan de Responsabilidade Social Corporativa xa que para eles sería unha axuda cara a ofrecer información transparente da súa empresa e unha forma de establecer unha escoita máis activa cos seus grupos de interese. Isto quizáis podería dar forma a esa caixa e laciño ao que facía alusión antes.