“Creación de Aula Informática (Perdecanai)”

  • Promotor: Concello de Barro
  • Localización: Perdecanai
  • Orzamento: 13.882,51 €
  • Axuda Aprobada: 10.932,48 €

O Concello de Barro proxecta a posta en marcha dunha aula de novas tecnoloxías na Biblioteca Municipal que permita o acceso dos veciños á sociedade da información con conexión de balde a internet como recurso para cursos de formación, alfabetización informática nas novas tecnoloxías, actividades divulgativas, etc nun centro de uso comunitario e público.

O proxecto ten por obxectivo facilitar o uso das novas tecnoloxías, permitindo o desenvolvemento da sociedade da información e as relacións dixitais, utilizando as TICs como medio de inclusión social promovendo que todos os cidadáns poidan navegar gratuitamente a través do equipamento adquirido.

Ningún evento vindeiro!