Creación de empresa de Educación Ambiental (Cela)

  • Promotor: Luz Gómez Señoráns
  • Localización: Cela. Bueu
  • Orzamento: 23.471,07 €
  • Axuda Aprobada: 9.975,20 €

Proxecto de creación dunha empresa de educación ambiental adicada á impartición de obradoiros, conferencias, seminarios, cursos, etc vencellados coa transmisión de coñecementos e valores ambientais tanto a nivel teórico coma práctico, e outros servizos de ocio, didácticos e divulgativos, rutas de sendeirismo en contacto coa natureza etc. dirixidos a centros educativos/grupos de escolares, asociacións, entidades públicas, empresas e congresos, realizando actividades personalizadas para cada grupo e adaptadas as distintas idades que conleven a adopción de actitudes positivas cara o medio natural.

Ningún evento vindeiro!