O 2º proxecto de cooperación das IXP de viño de Galicia culmina coa creación e posta en marcha da asociación dos operadores das IXP, coa elaboración de estudos preeliminares para mellorar a base territorial das explotacións e apostando polo enoturismo.

A asociación nace dentro do proxecto de cooperación “Desenvolvemento e dinamización das IXP de Viño de Galicia” . Trátase dunha iniciativa impulsada polos Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR 15 Pontevedra Morrazo, GDR 03 Montes e Vales Orientais, GDR 11 Comarca de Ourense, GDR 17 Salnés, Ulla, Umia GDR 18 Deloa, GDR 23 Mariñas Betanzos) e financiada polo FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural), no marco do programa LEADER, actuando o GDR Pontevedra Morrazo como grupo Coordinador.

Entre os obxectivos do proxecto contemplase o impulso ao asociacionismo e cooperación entre os diferentes operadores das IXP de viños de Galicia para crear estruturas permanentes de colaboración.

Como colofón deste proceso, este luns 27, na Sede de Agacal, tivo lugar o acto de constitución da Asociación de IXP de Viños de Galicia, coa sinatura da acta fundacional e a elección da Xunta Directiva e coa participación das 17 adegas pertencentes ás diferentes IXP: IXP Ribeiras do Morrazo, IXP Barbanza Iria, IXP Betanzos, IXP Val do Miño-Ourense, IXP Terras de Navia.

Coa constitución da Asociación mellórase a gobernanza e colaboración entre operadores, reforzando o posicionamento e mellorando a información e promoción das adegas das IXP e dos seus viños.

A aposta pola colaboración entre ás adegas das IXP supón, entre outras as seguintes vantaxes:

 • Unha solución conxunta e máis rendible para afrontar as problemáticas comúns do sector.
 • A promoción conxunta implica unha maior oferta de produto, máis solvente e diversificada, o que optimiza a comercialización. Tamén supón ter maior capacidade para enfrontarse ao mercado e para asistir a feiras ou eventos.
 • Increméntanse as posibilidades de acceso ao financiamento público, principalmente no relacionado coa calidade alimentaria.
 • Aumentan as posibilidades de compartir servizos comúns de carácter técnico, de asesoramento, esixencias normativas,... pero tamén recursos.
 • Cooperar é necesario para facer a xestión e uso compartido da plataforma común de promoción: https://viños.ixp.gal/es, creada a través do proxecto de cooperación. Isto implicará unha maior difusión e comunicación de todas as IXP e de cada unha das adegas.
 • Por último, cooperar tamén permitirá a posibilidade de compartir provedores comúns: botellas, cortizas, portaenxertos, fitosanitarios, produtos de limpeza etc.

Este luns, 27 de novembro, ás 11 horas celebrouse na sede de AGACAL (Santiago de Compostela) a constitución da asociación das IXP de viño de Galicia. Á cita acudiron representantes das 17 adegas que forman parte das cinco IXP de Galicia. Tras aprobar os estatutos da asociación, designáronse aos titulares da xunta directiva:

 • Presidente/a: María Teresa Maestre Manteca
 • Secretario/a: Luís Sande Lamas
 • Vicepresidente/a: Manuel Cancio López
 • Tesoureiro/a: José Manuel Bandín Castiñeiras
 • Vogal: Enrique Fernández-Perán Martínez Cubells.

 

OUTROS RESULTADOS DO PROXECTO DE COOPERACIÓN

O proxecto de desenvolvemento e dinamización das IXP de viños de Galicia, ten tamén como finalidade impulsar a viticultura nas IXP de Galicia desenvolvendo a base territorial das explotacións vitícolas, promocionando os seus viños e adegas e desenvolvendo o enoturismo.

Por iso outra das accións realizadas para lograr os obxectivos deste proxecto, e a elaboración de estudos preliminares para desenvolver polígonos agroforestais nas IXP de viños de Galicia (mínimo de 10 ha. en cada polígono de cada IXP), que permitan a posible ampliación da superficie cultivada.

Tamén foron creados e deseñados cinco itinerarios enoturísticos. Trátase de cinco itinerarios circulares, un por zona, a partir da identificación de recursos do territorio xeoreferenciados (adegas, espazos ou recursos de interese vitícola ou enolóxico, elementos patrimoniais, etc.) Inclúense tamén un folleto enoturístico por cada IXP

Ademais durante o mes de outubro celebráronse catro xornadas divulgativas de viños das IXP de Galicia en catro cidades galegas (Lugo, Ourense, Vigo e A Coruña) que reuniron a máis de 700 persoas.

En cada xornada púidose coñecer unha mostra/exposición de todos os viños que comercializan as IXP de Galicia. Pola mañá, impartiuse unha masterclass de formación e divulgación sobre a viticultura e os viños das IXP de Galicia da man de Alejandro e Luis Paadín, e pola tarde, con Martiño Santos, realizáronse catas comentadas de viño dirixidas a prescritores, canle Horeca e público xeral.

Publicado en novas

Grazas a todas as persoas participantes nas actividades divulgativas da “Ruta dos viños oceánicos” da IXP Ribeiras do Morrazo. Os catro eventos temáticos, foron dedicados á gastronomía, viticultura e castes, ás rutas enoculturais e á Historia, Patrimonio e cultura do viño. Por eles pasaron persoas de diferentes ámbitos relacionados coa cultura do viño o ámbito da gastronomía, periodismo, enoloxía, bioloxía, economía, historia, antropoloxía etc. Dende finais de outubro ata finais de novembro, o numeroso público asistente puido desfrutar de faladoiros temáticos, da música de raíz, relacionada co tema do coloquio e interpretada por Xabier Blanco e das catas comentadas por Txema Ureta para probar e coñecer mellor os viños de Ribeiras do Morrazo.

Lembremos que A “Ruta dos Viños Oceánicos” é un itinerario enoturístico e cultural da IXP Ribeiras do Morrazo, que ten como fío condutor a cultura do viño na Península do Morrazo e nas marxes atlánticas de Pontevedra, Redondela e Poio.

Exposición da Ruta dos viños oceánicos

Logo das xornadas divulgativas, a exposición da ruta da IXP ribeiras do Morrazo, continuará aberta na sede do GDR. Ademais poderase ver a Bitácora audiovisual da “RUTA DOS VIÑOS OCEÁNICOS”. Trátase de 14 pezas audiovisuais para darlle voz aos legatarios do patrimonio, aos viticultores e a todos aqueles que posúen coñecementos, experiencias e vivenciais vencelladas á cultura do viño nas súas múltiples dimensións humanas, históricas, artísticas e culturais.

A Exposición e a Bitácora da “Ruta dos Viños Oceánicos” pódense visitar e ver na sede do GDR Pontevedra Morrazo, en Os Campos, 19 de Pontevedra de luns a venres en horario de mañá e as tardes do martes e xoves

Publicado en novas

Coincidindo co día mundial do enoturismo, o GDR publicou un vídeo divulgativo da bitácora audiovisual da “RUTA DOS VIÑOS OCEÁNICOS” na IXP Ribeiras do Morrazo. Trátase de 14 pezas audiovisuais para darlle voz aos legatarios do patrimonio, aos viticultores e a todos aqueles que posúen coñecementos, experiencias e vivenciais vencelladas á cultura do viño nas súas múltiples dimensións humanas, históricas, artísticas e culturais.Preme a ligazón para acceder ao vídeo divulgativo: https://youtu.be/JJdwTFgSXMw

A “Ruta dos viños oceánicos” que o GDR esta a desenvolver, é un itinerario enoturístico e cultural que percorre os atractivos turísticos dos concellos da IXP Ribeiras do Morrazo (Bueu, Cangas, Moaña, Marín, Vilaboa, Pontevedra, Poio e Redondela) tendo a cultura do viño fío condutor.

A bitácora ten como principais obxectivos:

 • Visibilización e divulgación dos bens patrimoniais (materiais e inmateriais) que rodean a viticultura nas terras da IXP Ribeiras do Morrazo como unha forma de atraer e mellorar o turismo cultural cara á esta IXP.
 • Enriquecer e promocionar a Ruta dos Viños Oceánicos con novas alternativas que teñan en conta outros contidos culturais, patrimoniais e históricos como elementos diferenciadores.

A Bitácora, pódese ver na Exposición da “RUTA DOS VIÑOS OCEÁNICOS” na planta baixa da sede do GDR, en Os Campos, 19 de Pontevedra.

Publicado en novas

Este xoves, no Pazo da Cultura de Pontevedra, o GDR Pontevedra Morrazo celebrou Xunta directiva e Asemblea xeral, nas que se aprobou, entre outros asuntos a Estratexia de desenvolvemento participativo (EDLP) 2023_27 que orientará os fondos europeos do Programa LEADER dos vindeiros anos no territorio.

A estratexia coordina e integra todos os elementos, todas as accións e actuacións sobre o territorio dirixíndoas a conseguir o obxectivo xeral de promover o emprego, o crecemento, a igualdade de xénero, a inclusión social e o desenvolvemento local.

Para isto o Plan de acción contempla pequenos investimentos destinados á diversificación das actividades non agrícolas no rural reforzando o sector agrario e forestal e mellorando a competitividade das zonas rurais e fomentando ao mesmo tempo un modelo produtivo inclusivo e diversificado, que tende cara a dixitalización, a transición ecolóxica e a sostibilidade

No que se refire ao conxunto da economía rural, para mellorar a calidade de vida e benestar social da poboación rural, o Plan prioriza os investimentos destinados á prestación de servizos básicos que axuden a manter as persoas no rural, creando emprego e reducindo o risco de pobreza.

Ademais dase prioridade aos proxectos vinculados aos diferentes instrumentos establecidos na Lei de recuperación dá terra agraria de Galicia, tanto a aqueles orientados ao aproveitamento agrícola, gandeiro ou forestal da terra, como a aqueles destinados a mellorar a calidade de vida da poboación rural.

No Plan de acción tamén se incorpora unha nova forma para fomentar o emprego no rural; o Bono activa rural. Trátase dunha axuda a tanto global destinada á creación e posta en marcha de actividades non agrícolas en zonas rurais. A axuda non se vinculará á xustificación de ningún gasto ou investimento, senón ao mantemento da actividade e ao cumprimento dun plan empresarial que deberá demostrar a súa viabilidade técnica e económica, apoiándose nas condicións de mercado.

No plan de formación afondase na viticultura sustentable proporcionando coñecementos e habilidades para implantar prácticas sostibles na produción de viño e contribuír ao desenvolvemento dun sector máis responsable e respectuoso co medio ambiente, e na Silvicultura sustentable, para implantar prácticas forestais sostibles, centrándose en cultivos alternativos á madeira, como as oliveiras e as castañas, e aproveitando as oportunidades dos mercados de carbono.

No plan de cooperación, contémplase 4 proxectos, en colaboración cos GDR de Galicia, que teñen como finalidade:

 • Realizar unha aposta pola produción agrogandeira de carácter artesanal e de calidade diferenciada, aproveitando os selos existentes a tal efecto, e potenciando a colaboración entre diferentes sectores e territorios.
 • Valorizar dunha maneira cooperativa os servizos ecosistémicos que prestan as comunidades de montes, incluidos os dereitos de carbono, apostando por un modelo de xestión forestal sostible e circular.
 • Apostar polo desenvolvemento do enoturismo ligado ás IXP vitícolas de Galicia, para promocionar os viños das IXP, ao tempo que se xera maior valor engadido para as explotacións e se contribúe a dinamizar a economía local, poñendo tamén en valor os recursos e o patrimonio local.
 • Apostar pola dixitalización do tecido económico local, promovendo un maior acceso á dixitalización e novas tecnoloxías por parte de pequenas empresas, co obxectivo de gañar maior competitividade no acceso aos mercados.

Finalmente, a estratexia tamén contempla actuacións propias do GDR no ámbito da animación e dinamización territorial, como o desenvolvemento da “Ruta dos viños oceánicos” da IXP Ribeiras do Morrazo, o proxecto "Memoria sonora" de activación da memoria a través da música de Raíz nos centros de día subvencionados polo GDR, ou a campaña de sensibilización ambiental para preservar a paisaxe, así como mesas redondas, xornadas , seminarios etc. para poñer en valor poñer en valor e potenciar a Estratexia e contribuír ao desenvolvemento do territorio e a reforzar a gobernanza das súas entidades.

Publicado en novas

O GDR Pontevedra Morrazo foi seleccionado como organización candidata a converterse en entidade colaboradora da AGADER na xestión da medida Leader Galicia 2023-27.

Na Xunta Directiva celebrada onte deuse conta da preselección do GDR como entidade colaboradora e da concesión dunha subvención orientada á adquisición de capacidades e para accións preparatorias en apoio do deseño da futura estratexia de desenvolvemento local participativo para o período 2023-27.

Deste xeito a Xunta Directiva acordou lanzar o proceso de elaboración da EDLP que deberá estar finalizado antes do 20 de decembro de 2022.

Publicado en novas

O GDR Pontevedra Morrazo culmina a primeira fase dos traballos preparatorios para converterse en entidade colaboradora da Xunta de Galicia na medida Leader de Galicia para o período 2023-2027, coa solicitude formalizada este luns 01 de agosto de 2022.

Os traballos preparatorios comezaron o pasado 2 de xuño, data na que se publicaron as bases reguladoras. Entre outros asuntos, aprobáronse en Asemblea xeral a modificación dos estatutos necesaria para cumprir as condicións de admisibilidade do novo período,  e  púxose en marcha a campaña #somos GDR para animar ás asociacións e entidades do territorio a participar e formar parte do GDR, promovendo a participación das mulleres nos órganos de goberno e a participación activa dos socios para  o deseño da estratexia do territorio do novo período 2023_27

Ademais, houbo que elaborar unha exhaustiva documentación:

Sobre a propia entidade e asociados, indicando as propostas para garantir a participación activa dos socios, e para a promoción da participación das mulleres nos órganos de goberno e nas tomas de decisións.

Sobre a delimitación do territorio de actuación do GDR Pontevedra Morrazo caracterizando e identificando os factores xeográficos, económicos, sociais e culturais que contribúen á cohesión funcional do mesmo.

Unha memoria explicativa coa proposta do proceso participativo que se levaría a cabo, en caso de ser seleccionada, para as actuacións preparatorias da estratexia de desenvolvemento local.

E outra memoria explicativa na que se indicaba como se  afrontarán, no caso de ser seleccionado o GDR, as actuacións preparatorias para elaboración dos contidos da estratexia 2023_27. O documento inclúe as propostas metodolóxicas para o  análise e diagnóstico do contexto territorial e socioeconómico, da actuación retrospectiva das EDLP no territorio, de análise do novo marco normativo e institucional e o seu impacto previsible na futura estratexia, da análise do uso e ocupación do territorio rural no ámbito xeográfico do GDR, da coordinación coas estratexias doutros GDR de Galicia, das propostas para identificar e promover proxectos piloto así como a metodoloxía para definir os obxectivos, plan de acción, formación , animación e cooperación etc.)

Máis información

Web, facebook, instagram

695333087

Publicado en novas

#somosGDR é unha campaña que busca a participación activa das entidades e asociacións do territorio no Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo.

As asociacións de mulleres, mozos, entidades de acción social, relacionadas coa protección e/ou mellora do ambiente, sector agrario, cultural, asociacións de empresarios e profesionais, etc. do territorio podedes formar parte do GDR.

Por que asociarse ao GDR?

 • Porque vos sentides orgullosos do noso territorio.
 • Porque representades un reforzo social e sectorial para o GDR.
 • Traeredes novas ideas, valores e obxectivos.
 • Enriqueceredes os nosos debates facéndonos máis plurais.
 • Para colaborar no deseño e xestión da estratexia de desenvolvemento local.
 • Para contribuír a revitalizar o rural, a facelo habitable e habitado, dinámico e integrador.

ASÓCIATE E PARTICIPA NO DESENVOLVEMENTO DO TEU TERRITORIO!

         SOMOS COMPROMISO, SOMOS RURAL, #SOMOSGDR

Como Participar?

Para adquirir a condición de asociado haberá que presentar unha solicitude de ingreso, xunto coa seguinte documentación:

 • Acordo do órgano competente da entidade que exprese a vontade de ser asociado
 • Acordo do órgano competente nomeando as persoas representantes da asociación: Titular e Suplente.
 • Copia dos Estatutos
 • Copia da Acta de Constitución e  acreditación rexistro de asociacións
 • Copia do C.I.F. da entidade e do N.I.F. dos representantes (Titular e Suplente)
 • Acreditación dun ano de actividade no territorio

Cando un candidato a ser asociado non teña o seu domicilio social no ámbito de actuación desta asociación deberá acreditar que desenvolve unha actividade relevante en dito ámbito territorial

Descarga PDF Modelo de adhesión como socio do GDR (60 Kb)

Descarga PDF Estatutos GDR Pontevedra Morrazo (2834 Kb)

Publicado en novas