Ampliación de crédito, para proxectos Leader do GDR, anualidade 2024

A Xunta directiva do GDR Pontevedra Morrazo, ven de aprobar os seguintes proxectos que se subvencionarán na anualidade 2024, ordenados de maior a menor puntuación e ata o límite máximo do crédito dispoñible para cada tipoloxía segundo o previsto na resolución de ampliación de fondos da Agader do 14 de xuño de 2024:

 

Ampliación crédito 2024