Axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia

A Consellería do Medio Rural ven de publicar no DOG. Nº60 do 30 de marzo de 2021 as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento MR446A). O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal. Segundo o estipulado nas bases poderán ser beneficiarios destas axudas as persoas viticultoras e futuros viticultores cuxos viñedos se destinen á produción de uva para vinificación. Enlace ás bases reguladoras e á convocatoria: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210330/AnuncioG0426-250321-2_gl.html

Ningún evento vindeiro!