Promotor: Forestal y Medioambiente de Galicia S.L.
Localización: Lg. Bretoña, Sta María de Curro - Concello de Barro
 
 
 
Orzamento: 26.200,00 €
Axuda aprobada: 9.170,00 €
Descrició:Proxecto de mecanización dunha empresa de consultoría e proxectos de Medioambiente e forestais que dende a súas instalacións en Santa María de Curro, no concello de Barro, pretende adquirir equipamento necesario para abordar novos servizos como a limpeza e rozas de camiños e zonas verdes, apertura de cortalumes etc. mellorando a competitividade da empresa e reducindo a subcontratación.

O investimento material consiste na adquisición de equipamento e maquinaria por un importe total de 31.702 € ive incluído.

 

Publicado en Leader 2007-2013
Promotor: Redenor, S.L.
Localización: Pontevedra
 
 
 
Orzamento: 82.000,00 €
Axuda aprobada: 27.929,20 €
Descrición: Proxecto de adquisición de maquinaria para unha empresa de servizos forestais que aumenta a súa capacidade productiva permitindo ofrecer novos servizos (devasas, recheos e pistas forestais), evitando a subcontratación e facendo a empresa maís competitiva.

O investimento material consiste na adquisición de maquinaria (BULLDOZER FIAT D180). 

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor: Cofogal,SL
Localización: Pontevedra
Orzamento: 280.663,00 €
Axuda aprobada: 100.926,41 €
Descrición: Proxecto de mecanización dunha empresa prestadora de servizos no sector forestal con actividade nas zonas de Pontevedra/área de influencia/Morrazo co obxectivo de incrementar o seu mercado de negocio e a productividade abordando novos servizos de tala e saca e limpeza de madeira para ser levada a súa transformación nas fábricas

Publicado en Leader 2007-2013
Promotor:Forestal y Medioambiente de Galicia S.L.
Localización:Santa María de Curro, Concello de Barro - Pontevedra.
 
 
 
Orzamento:221.968,33 €
Axuda aprobada: 77.688,92 €
Descrición

Proxecto de ampliación, diversificación e mecanización dunha empresa de consultoría e proxectos de Medioambiente e forestais que abre unas novas instalacións en Santa María de Curro, no concello de Barro, que aumentan e modernizan a capacidade productiva da empresa na procura de novos mercados e apostando por novas actividades complementarias de xardinería e paisaxismo.

O investimento material consiste na obra civil/construcción dunhas instalación (oficina, sal usos múltiples, baños e almacén) de 260 m2 construidos, na parroquia de Curro, no concello de Barro (Pontevedra), e na adquisición de equipamento e maquinaria (Tractor,cortacespede, rozadora etc.) por un importe total de 263.243,48 ive incluído.

As instalacións e maquinaria proxectada son enerxeticamente eficientes, mellorarando a productividade e a calidade do servizo das actividades previstas.

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor

Forestal y Medioambiente de Galicia S.L.
Localización: Lg. Bretoña, Sta María de Curro - Concello de Barro

Orzamento: 26.200,00 €
Axuda aprobada: 9.170,00 €

Descrición

Proxecto de mecanización dunha empresa de consultoría e proxectos de Medioambiente e forestais que dende a súas instalacións en Santa María de Curro, no concello de Barro, pretende adquirir equipamento necesario para abordar novos servizos como a limpeza e rozas de camiños e zonas verdes, apertura de cortalumes etc. mellorando a competitividade da empresa e reducindo a subcontratación.
O investimento material consiste na adquisición de equipamento e maquinaria por un importe total de 31.702 € ive incluído.

Publicado en Leader 2007-2013