Formularios

O prazo de presentación de solicitudes estará vixente durante todo o período de execución da medida Leader, tendo en conta a seguinte datas anual de admisión de solicitudes:

  • 31 de xaneiro de cada ano: data final de admisión de solicitudes para a proposta anual de selección de proxectos.

As solicitudes, xunto coa documentación complementaria, deberanse presentar a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia,https://sede.xunta.gal

ENLACE PARA FORMULARIOS ON LINE E/OU TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

Obsevacións:

  1. Anexo III: No caso de que ao cumprimentar na sede electrónica o apartado 3 (Incidencia do proxecto sobre o emprego (expresado en UTA)) do Anexo III se desexe introducir un número de UTAS composto de decimais, e os recadros non o permitan, deberán deixarse estes en branco e cumprimentar as UTAS a crear e/ou consolidar na Declaración compromisos creación de emprego que está dispoñible para a súa descarga no seguinte enlace http://www.gdrpontevedramorrazo.eu/web/documentacion/leader#modelos-compromisos-baremos-gdr.
  2. Anexo VI A: no caso de que os campos que figuran no modelo non sexan suficientes, se deberán cubrir tantos anexos como foran necesarios, imprimilos e xuntalos escaneados como documentos asociados no momento da presentación.
  3. Calquera solicitude que non conte como mínimo co anexo II (solicitude de axuda), anexo III ou anexo IV (resumo do proxecto e plan de empresa ou de xestión) e o anexo V (orzamento) dará lugar a un informe (ICE) desfavorable segundo o artigo 12.2 das bases reguladoras.
  4. Os promotores deberán achegar toda a documentación complementaria por sede electrónica, indicando código, órgano responsable do procedemento, número rexistro de entrada da solicitude e número de expediente se dispón del segundo o artigo 9.3 das bases reguladoras.
  5. No caso de erros na presentación electrónica, as persoas solicitantes deberán poñerse en contacto a través do 012 co grupo de soporte para notificar e tentar solucionar a incidencia.
  6. O prazo máximo previsto no Réxime de Axudas (artigo 12.1) para emenda e/ou achega de documentación complementaria por parte do promotor é de 10 días hábiles.
  7. No campo Unidade responsable do procedemento dos documentos de emenda e achega de documentación complementaria debe elixirse a opción Grupo de Desenvolvemento Rural 15.

Descarga formularios:

FASE DE SOLICITUDE

Para poder gardar os datos escritos nos formularios deberán os impresos ser cubertos e gardados a través da sede electrónica (https://sede.xunta.gal).

Anexo2-Solicitude

Anexo III. Resumo do proxecto – Plan de empresa

Anexo IV. Resumo do proxecto – Plan de xestión

Anexo V. Orzamento

Anexo VI-A. Relación de ofertas solicitadas e elixidas

Anexo VI-B. Declaración sobre as ofertas solicitadas e elixidas

FASE DE XUSTIFICACIÓN

Para poder gardar os datos escritos nos formularios deberán os impresos ser cubertos e gardados a través da sede electrónica (https://sede.xunta.gal).

Anexo XI. Solicitude de pagamento

Anexo XII. Relación de equipos subvencionados

Anexo XIII. Declaración doutras axudas

Anexo XIV. Modelo de xustificación de emprego

Modelo de relación de gastos xustificados

Modelo de presentación de documentación xustificativa dos investimentos

Modelo de retirada de documentación xustificativa dos investimentos

Modelos publicidade

OUTROS

Para poder gardar os datos escritos nos formularios deberán os impresos ser cubertos e gardados a través da sede electrónica (https://sede.xunta.gal).

Anexo VII. Solicitude de anticipo

Anexo VIII. Desistencia

Anexo IX. Renuncia

Anexo X. modificación

Listado verificación promotores públicos

Modelo aval bancario período 2014-2020

Modelo aval concellos período 2014-2020

Modelo ficha proxectos para creación de novas prazas de aloxamento

Eventos -Calendario

Lun Mar Mer Xov Ven Sab Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ningún evento vindeiro!