Martes, 24 Outubro 2017 10:07

Modernización de Centro de Día (Coiro)

Promotor: Tendelaman,SLU
Localización: Cangas:
Orzamento: 106.856,96 €
Axuda aprobada: 36.865,65 €
Descrición: Modernización dun centro de día en Coiro, como empresa que ofrece servizos de atención e asistencia diúrna a persoas maiores con necesidades de coidados; en especial, os servizos básicos de alimentación, hixiénicos, entretemento e exercicios encamiñados á mellora da actividade psicofuncional e a mellor capacidade cognitiva, ademais de actividades complementarias como transporte e hortoterapia.
Published in Leader 2007-2013

Promotor:Sacendi, SL
Localización:Poio
Orzamento:159.969,52 €
Axuda aprobada: 62.388,11 €
Descrición:
Creación dun centro de asistencia diurna e atención integral terapéutica na parroquia de Combarro en Poio, para persoas maiores con perda da súa autonomía física e/ou psíquica que residindo no seus fogares precisen diferentes necesidades de coidados e atención de carácter persoal, terapéutico e/ou social. O centro ofrece servizos innovadores de unidade de memoria, metodoloxia de atención centrada na persoa e servizo de catering para o centro e a domicilio.

 
Published in Leader 2007-2013
Martes, 24 Outubro 2017 09:25

Creación de Centro de Día (Moaña)

Promotor:Contigo Galicia,S
Localización:Moaña
Orzamento:112.497,85 €
Axuda aprobada:43.592,92 €
Descrición:
Creación dun centro de día na casco urbano en Moaña, como empresa que ofrece servizos de atención e asistencia diúrna a persoas maiores con necesidades de coidados; en especial, os servizos básicos de entretemento e exercicios encamiñados á mellora da actividade psicofuncional e a mellor capacidade cognitiva, vixilancia da saúde e rehabilitación menor e transporte, ademais de actividades complementarias como comedor, estética, asesoramento familiar e acompañamento.

 
Published in Leader 2007-2013
Ningún evento vindeiro!

Proxectos Leader