Proxectos cofinanciados no periodo 2017-2020

Ampliación e Modernización de Tanatorio (Moaña)

Proxecto de ampliación e modernización do actual tanatorio de Moaña, que aumenta a súa capacidade produtiva ampliando as súas instalacións creando dúas salas de velorio con espazo anexo na planta…

Valorización das paisaxes de Berobreo en Hío-Cangas

Proxecto que propón a revalorización e potenciación da riqueza patrimonial, natural e histórica-cultural do entorno do Monte do Facho (co castro e o santuario galaico-romano de deus Berobreo) e da…

Equipamento para liña de negocio audiovisual (O Hío)

Proxecto de modernización dunha empresa con sede fiscal no lugar de Viñó en O Hío, adicada ós servizos de publicidade e relacións públicas, cara unha nova liña de negocio centrada…

Creación de Lavandería autoservizo (Ponte Caldelas)

Proxecto de creación dunha lavanderia autoservizo en Ponte Caldelas, ubicada na rúa Puente 1-baixo local 6 cunha superficie de 81.91 m2 . Os servizos ofertados contemplan o autolavado e autosecado…

Creación de Fábrica de Mobles (Campo Lameiro)

Proxecto de creación dunha fábrica de mobles de madeira para o fogar, especializada no deseño e produción de unidades para o amoblamento de salas de estar, dormitorios, etc. ubicada na…

Ampliación e Modernización de Estudo de Deseño Industrial (Soutomaior)

Proxecto de ampliación e modernización dun estudo de deseño de produto e industrial no lugar de Pedreira no municipio de Soutomaior. As novas instalacións albergarán unha oficina técnica e novas…

Creación de espazos biosaudables en A Portela (Barro)

Proxecto de carácter non produtivo promovido pola CMVMC de A Portela en Barro coa finalidade de ampliar os espazos e os equipamentos deportivo-saudables da parroquia dotándoa de infraestructuras de uso…

Creación de Escola Hípica (Ponte Caldelas)

Proxecto de creación dunha escola hípica na parroquia de Tourón, que ofertará ademais de clases de equitación (iniciación e perfeccionamento), servizos de pupilaxe (estadía/estabulación de cabalos), campamentos hípicos e visitas…

Ampliación de empresa instaladora de enerxía solar (Barro)

Proxecto de ampliación dunha empresa de ámbito nacional adicada principalmente ao montaxe de paneis fotovoltaicos para autoconsumo industrial, ademais de prestar servizos de asesoría integral e auditoría de eficiencia enerxética…

Profesionalización e desenvolvemento da viticultura na IXP Ribeiras do Morrazo (2017

Trátase de realizar un programa formativo, baixo a metodoloxía de formación-acción, que teña unha dobre finalidade: Dinamizar socialmente ao sector vitivinícola para reforzalo e empoderalo como alternativa emerxente de emprego…

Equipamento para aula informática e de lectura (A Lama)

O Concello da Lama proxecta a posta en marcha dunha aula de informática e de lectura no rural que permita dar servizo e cobertura nun centro de uso comunitario e…

Creación de área biosaudable e deportiva en San Martín (Vilaboa)

Proxecto de carácter non produtivo promovido pola CMVMC de San Martín de Vilaboa coa finalidade de ampliar os espazos e os equipamentos deportivo-saudables da parroquia dotándoa de infraestructuras de uso…

Ampliacion de Centro Forestal (Vilaboa)

Ampliación dun viveiro na parroquia de Figueirido do municipio de Vilaboa, mellorando a súa capacidade productiva mediante o incremento tanto na superficie de explotación en 5.750m2 como na sementeira de…
Ningún evento vindeiro!