Equipamento para liña de negocio audiovisual (O Hío)

  • Promotor: Cícere Comunicación, S.L.
  • Localización: O Hío - Cangas
  • Orzamento: 25.462,03 €
  • Axuda Aprobada: 5.092,41 €

Proxecto de modernización dunha empresa con sede fiscal no lugar de Viñó en O Hío, adicada ós servizos de publicidade e relacións públicas, cara unha nova liña de negocio centrada na prestación de servizos audiovisuais dirixida sobre todo ó ámbito de internet [961-producción e servizos relacionados coa produción de películas cinematográficas, incluso vídeo].

Os novos equipamentos (material informático e fotográfico específicos, xunto co software necesarios) lle permitirán desenvolver a actividade audiovisual complementaria dun xeito profesional, evitando a subcontratación de equipos e servizos.

Ningún evento vindeiro!