Equipamento para aula informática e de lectura (A Lama)

  • Promotor: Concello A Lama
  • Localización: A Lama
  • Orzamento: 18.023,09 €
  • Axuda Aprobada: 16.220,78 €

O Concello da Lama proxecta a posta en marcha dunha aula de informática e de lectura no rural que permita dar servizo e cobertura nun centro de uso comunitario e público, posibilitando o acceso dos veciños á sociedade da información con conexión de balde a internet como recurso para a alfabetización informática, fomento da lectura, consultas, apoio á formación, desenvolvemento cultural, etc.

Ningún evento vindeiro!