As resolucións para os proxectos da convocatoria 2020/21 do GDR Pontevedra Morrazo, de axudas europeas Leader 2014-2020, supoñen un investimento total de 426.196,54 euros e unha axuda pública de 184.725,22 euros.

O Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo ven de aprobar os proxectos da convocatoria 2020/21 da medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020. De entre as solicitudes presentadas ata 31 de xaneiro de 2020, aprobáronse 11 proxectos que se subvencionarán na anualidade 2020/21 (submedida 19.2), ordenados en función da puntuación acadada do baremo e ata o límite máximo do crédito dispoñible para cada tipoloxía.

O investimento total comprometido nos diferentes proxectos subvencionados ascende a  426.196,54 euros,  e contribuirán a creación e consolidación de 12,23 empregos (UTAS) dos cales 4,25 empregos serán de nova creación. A proposta de axuda pública total concedida  foi de 184.725,22 euros.

Publicado en novas

A Xunta Directiva do GDR Pontevedra Morrazo ven de aprobar os proxectos da convocatoria 2019 de axudas europeas  Leader 2014-2020 por importe de 1.961.421,87 euros de investimento total e 770.116,925 euros de axuda pública.  

O xoves 18 de xullo,  celebrouse no Pazo de Cultura de Pontevedra a reunión da Xunta Directiva do GDR Pontevedra  Morrazo coa finalidade de aprobar os proxectos da convocatoria 2019/20 da medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020,  que xestiona o Grupo de Desenvolvemento Rural  Pontevedra Morrazo.

De entre as solicitudes presentadas ata 01 de abril de 2019, a Xunta Directiva aprobou 11 proxectos que se subvencionarán na anualidade 2019/20 (submedida 19.2), ordenados en función da puntuación acadada do baremo e ata o límite máximo do crédito dispoñible para cada tipoloxía, así como unha lista de agarda formada por aqueles proxectos que contando cos informes favorables, non dispoñen de  crédito na anualidade.

O investimento total comprometido nos diferentes proxectos subvencionados ascende a 1.961.421,87 euros, e contribuirán a creación e consolidación de 54,93 empregos (UTAS) dos cales 14,5 empregos serán de nova creación. A proposta de axuda pública total concedida foi de 770.116,92 euros. 

Publicado en novas

O venres 12 de abril, no marco do programa formativo Profesionalización e desenvolvemento da viticultura na IXP Ribeiras do Morrazo (2019) que este GDR está a desenvolver, celebrouse na Casa do pobo de Beluso, en Bueu, unha sesión formativa centrada no emprendemento cooperativo na que diversos poñentes falaron da creación de iniciativas empresariais vitivinícolas e na que se analizaron distintas fórmulas colaborativas de traballo organizativo e produtivo.

Na mesma contouse coa participación dos seguintes expertos na materia:

  • D. Higinio Mougán. Director Xerente da Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (AGACA).
  • D. Xosé Carballido Presas. Enxeñeiro Técnico Facultativo da Consellería do Medio Rural. Máster en viticultura e enoloxía.

Tamén se organizou unha mesa redonda na que participaron os seguintes relatores:

  • Dª Salomé Cancela. Presidenta da adega VIÑA MORAIMA SOCIEDADE COOP. GALEGA. 
  • D. Xavier Zas Director Xeral da adega CONDES DE ALBAREI
  • D. Antonio Méndez. Presidente Xerente Adega SEÑORÍO DE RUBIÓS
  • D. Antonio Nieves. Conselleiro Delegado da Sociedade SOLAINA MINEI

 

 

Publicado en novas

O Centro cívico do concello de Barro albergou a primeira dun novo ciclo de xornadas informativas que o GDR vai desenvolver polos 13 concellos das comarcas de Pontevedra e O Morrazo, con motivo da convocatoria de axudas da medida LEADER Galicia 2014-2020, anualidades 2018/19.

Estas Charlas, abertas ao público en xeral, teñen como principal obxectivo dinamizar e achegar a información das axudas aos potenciais beneficiarios; asociacións, comunidades de montes, PEMES, emprendedores e promotores en xeral.

Nas xornadas informase das liñas de actuación e tipoloxía de proxectos susceptibles de seren subvencionados, así como dos requisitos, procedementos, baremo etc. que haberá que cumprir para optar con éxito ás axudas do Leader Pontevedra Morrazo.

Publicado en novas

Promotor: Manc.Montes de Pontevedra
Localización: Pontevedra
Orzamento: 36.829,38 €
Axuda aprobada: 17.339,27 €

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor: Concello de Pontevedra
Localización: Pontevedra
Orzamento: 129.506,99 €
Axuda aprobada: 56.011,77 €
Descrición:
Recuperación de elementos do patrimonio natural, cultural e arqueolóxicos e dos valores paisaxísticos da parroquia de Salcedo, mediante a posta en valor do conxunto de recursos emblemáticos do patrimonio histórico-cultural (material e inmaterial) e natural (medioambiental) ligado ó rio Batán e os seu entorno, co deseño de recursos interpretativos e novas tecnoloxías, e a escavación do Casto das Croas.

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor: CMVMC de Sta Mª Xeve
Localización: Pontevedra
Orzamento: 130.938,77 €
Axuda aprobada: 56.604,83 €
Descrición:
Restauración ambiental na parcela do rio Lobada e Fens e o seu acondicionamento para interpretación ambiental e achegamento á natureza, nun espazo saudable no que se poidan desenvolver actividades deportivas e de lecer ó aire libre mentres se goza do medio ambiente natural nun entorno rural.

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor: Hifas da Terra,SL
Localización: Pontevedra
Orzamento: 397.002,81 €
Axuda aprobada: 150.861,07 €
Descrición: Modernización e ampliación das instalacións en Portamuiños creando un centro de transformación micolóxico, unha nave para exposición de plantas micorrizadas e productos de cultivo, e unha instalación auxiliar de almacenamento.

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor: Concello de Pontevedra
Localización: Lg. Lusquiños, Concello de Tomeza - Pontevedra
Orzamento: 138.746,40 €
Axuda aprobada: 35.421,96 €
Descrición:
Rehabilitación e acondicionamento dun edificio municipal para destinalo a centro cívico e social da parroquia de Tomeza, en Pontevedra conforme ao proxecto do técnico municipal D.Angel Velando Rodriguez, por importe de 167.883,14 € IVE incluído.
A actuación levarase a cabo na antiga escola unitaria de Tomeza, no lugar de Lusquiños As obras están orientadas á rehabilitación da edificación existente para o seu uso como centro cívico e social da veciñanza, polo que se prevé acondicionar o interior do edificio, mellorando a accesibilidade de salas e accesos e creando aseos adaptados, adoptándose ademais medidas que melloran a eficiencia enerxética da instalación, e dotarase dun equipamento básico (mobiliario e novas tecnoloxías) para realizar a súa función.

Publicado en Leader 2007-2013
Promotor: Redenor, S.L.
Localización: Pontevedra
 
 
 
Orzamento: 82.000,00 €
Axuda aprobada: 27.929,20 €
Descrición: Proxecto de adquisición de maquinaria para unha empresa de servizos forestais que aumenta a súa capacidade productiva permitindo ofrecer novos servizos (devasas, recheos e pistas forestais), evitando a subcontratación e facendo a empresa maís competitiva.

O investimento material consiste na adquisición de maquinaria (BULLDOZER FIAT D180). 

Publicado en Leader 2007-2013
Ningún evento vindeiro!