Rehabilitación e acondicionamento de centro social de Tomeza

Promotor: Concello de Pontevedra
Localización: Lg. Lusquiños, Concello de Tomeza - Pontevedra
Orzamento: 138.746,40 €
Axuda aprobada: 35.421,96 €
Descrición:
Rehabilitación e acondicionamento dun edificio municipal para destinalo a centro cívico e social da parroquia de Tomeza, en Pontevedra conforme ao proxecto do técnico municipal D.Angel Velando Rodriguez, por importe de 167.883,14 € IVE incluído.
A actuación levarase a cabo na antiga escola unitaria de Tomeza, no lugar de Lusquiños As obras están orientadas á rehabilitación da edificación existente para o seu uso como centro cívico e social da veciñanza, polo que se prevé acondicionar o interior do edificio, mellorando a accesibilidade de salas e accesos e creando aseos adaptados, adoptándose ademais medidas que melloran a eficiencia enerxética da instalación, e dotarase dun equipamento básico (mobiliario e novas tecnoloxías) para realizar a súa función.

Ningún evento vindeiro!