Innovación tecnolóxica en Carpintería de Mobles

Promotor: Esperón Besada, S.L.
Localización: Concello de Campo Lameiro - Pontevedra
 
 
 
Orzamento: 23.150,00 €
Axuda aprobada: 7.579,31 €
Descrición: Proxecto de mellora tecnolóxica dunha carpintería de mobles e compoñentes ubicada no polígono industrial A Facha, a través da maior mecanización do proceso productivo e a incorporación dun sotfware de diseño en 3D. O equipamento (Apilador eléctrico, escuadradora e programa informático en 3D) permitará incrementar os ritmos da actividade productiva en xeral, así mellorar a productividade e acabado dos productos aportando valor engadido a traves do programa de amueblamento e visualización en 3D.
Ningún evento vindeiro!