Creación dunha Rede Dixital para acceso a Internet en Locais Sociais da Lama

Promotor: Concello da Lama
Localización: A Lama
 
 
Orzamento: 18.044,16 €
Axuda aprobada: 14.579,68 €
Descrición:O Concello da Lama proxecta a posta en marcha dunha rede dixital propia de transmisión de datos municipal distribuída mediante conexión WI-FI para dar servizo e cobertura a centros públicos como o Local Social de Verducido e de Xesta, posibilitando o acceso dos veciños á sociedade da información. O proxecto ten por obxectivo levar a banda ancha e o uso das novas tecnoloxías ó mundo rural; e será unha ferramenta máis para revitalizar as zonas rurais da Lama, xa que este sistema permite o desenvolvemento da sociedade da información utilizando as TICs como medio de inclusión social e relacións dixitais promovendo que os cidadáns poidan navegar libremente a través do equipamento adquirido.
Ningún evento vindeiro!