Construción de crematorio (A Reigosa)

Promotor:Sepelios San Marcos S.L.
Localización: Lg. Polígono A Reigosa , Concello de Pontecaldelas.
 
 
 
Orzamento:231.010,40 €
Axuda aprobada:35.421,96 €
Descrición:

Con este proxecto de construción dun centro crematorio no polígono da A Reigosa (Pontecaldelas), a empresa pretende ampliar a súas actividades aos servizos funerarios de cremación; ofertando un servizo alternativo a inhumación tradicional, completando a cadea de valor do negocio actual e mellorando a capacidade competitiva da empresa ao evitar a subcontratación.
O investimento material consiste en: obra civil de construción do centro e instalacións de 305,53 m2 de superficie contruida, equipamento e mobiliario necesario, elemento de transporte vinculado a nova actividade e custos xerais.

Ningún evento vindeiro!