Proxecto de creación dunha explotación agrícola adicada á plantación de viñedo co sistema de emparrado (4.300m2) no ámbito territorial de Indicación Xeográfica Protexida “Ribeiras do Morrazo” e á plantación complementaria de cultivo de oliveiras en intensivo (952m2) no lugar de Bordel na parroquia de Verducido.

Proxecto de creación dun centro de xardinaría na parroquia de Caritel (Ponte Caldelas), mediante a construción/instalación dunha edificación de 275.35m2 nunha parcela de 3.377,88m2 que conta cunha zona destinada a venda de flores (atención ó público, mostrador, oficina, aseos) e con outra estancia habilitada para exposición de 218.73m2 (zona de prantas, zona de frutais, de abonos e fitosanitarios, de macetas, de maquinaria, etc)

Os servizos ofertados do establecemento están enfocados á venda de todo tipo de prantas: ornamentais de exterior e interior, aromáticas, culinarias, de horticultura, sementes, bulvos, etc; ademais de ferramentas específicas para traballos en xardíns e hortas, adornos e complementos para o cultivo.