O GDR Pontevedra-Morrazo organiza unhas xornadas formativas de axuda para elaboración dun “Plan de Responsabilidade Social Corporativa” dirixidas aos seus promotores. As datas previstas para a celebración das sesións teórico-prácticas son o luns 30 de setembro e o mércores 2 de outubro no Pazo da Cultura de Pontevedra (seminario nº 8) en horario de 17:30-20:30 h.

O GDR Pontevedra-Morrazo ven de participar na 1ª reunión do grupo de traballo da Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia, que ten como obxectivo deseñar unha estratexia común e coordinada para o sector vitivinícola galego, reforzando a súa relación co sector turístico e o aproveitamento dos recursos do territorio, actuando como elemento tractor e dinamizador dos espazos rurais. Ademais, búscase mellorar o posicionamento dos viños galegos no seu conxunto, reforzar a súa imaxe de marca e identidade vinculada aos diversos territorios nos que se producen e mellorar a eficacia da promoción e comercialización en conxunto dos produtos turísticos vinculados ao sector vitivinícola galego.

Un ano máis o GDR Pontevedra-Morrazo participou no II Encontro Leader Galicia que tivo lugar na Estrada adicado ao turismo como dinamizador do rural. O evento organizado pola AGADER e a  Asociación de GDR de Galicia contou, entre outros, coa presenza do conselleiro de Medio Rural, José González, e coa do director de Agader, Miguel Pérez Dubois. O acto celebrouse nunha carpa aberta na Praza do Concello onde os 24 GDR expuxeron vídeos e imaxes de cada territorio e na que o GDR Pontevedra-Morrazo presentou o novo material promocional de Enoturismo da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo baixo o lema "A emoción de deixarse levar".

Ademais, entre outras actividades, tivo lugar a presentación da primeira edición dos premios Leader, unha degustación de produtos dos 24 territorios e a presentación de grandes fitos turísticos dos GDRs.

 

 

 

O GDR Pontevedra Morrazo promocionará a IXP Ribeiras do Morrazo no Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (FICBUEU 2019) a través da difusión nas diferentes seccións do festival, do material audiovisual da marca así como das catas/degustacións dos actos de inauguración e clausura previstos.

O FICBUEU é unha cita cultural única, na que participarán máis de 15.000 persoas  que a longo de nove días ( do 6 ao 14 de setembro) poderán desfrutar dun total de 128 filmes e de 65 actividades programadas.

Máis info: https://www.ficbueu.com/

 

A Xunta Directiva do GDR Pontevedra Morrazo ven de aprobar os proxectos da convocatoria 2019 de axudas europeas  Leader 2014-2020 por importe de 1.961.421,87 euros de investimento total e 770.116,925 euros de axuda pública.  

O xoves 18 de xullo,  celebrouse no Pazo de Cultura de Pontevedra a reunión da Xunta Directiva do GDR Pontevedra  Morrazo coa finalidade de aprobar os proxectos da convocatoria 2019/20 da medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020,  que xestiona o Grupo de Desenvolvemento Rural  Pontevedra Morrazo.

De entre as solicitudes presentadas ata 01 de abril de 2019, a Xunta Directiva aprobou 11 proxectos que se subvencionarán na anualidade 2019/20 (submedida 19.2), ordenados en función da puntuación acadada do baremo e ata o límite máximo do crédito dispoñible para cada tipoloxía, así como unha lista de agarda formada por aqueles proxectos que contando cos informes favorables, non dispoñen de  crédito na anualidade.

O investimento total comprometido nos diferentes proxectos subvencionados ascende a 1.961.421,87 euros, e contribuirán a creación e consolidación de 54,93 empregos (UTAS) dos cales 14,5 empregos serán de nova creación. A proposta de axuda pública total concedida foi de 770.116,92 euros. 

“Xestión agroforestal sustentable (2019)” é un programa formativo de 54h lectivas, baixo a metodoloxía de formación-acción, que ten unha dobre finalidade:

Mellorar as prácticas sostibles dos sectores agrogandeiro e forestal para potencialo como alternativa emerxente de emprego e/ou emprendemento.

Reforzar e incrementar a profesionalización e capacitación da poboación activa nos ámbitos referidos, contribuíndo a mellorar as prácticas de traballo e impulsar os aproveitamentos.

Para isto, o programa formativo centrarase en:

  • Reforzar o papel das actividades agrarias, gandeiras e forestais, como eixe para a dinamización social e económica do territorio.
  • Introducir criterios técnicos e aprendizaxes no conxunto de actividades que leven implícita esa xestión agroforestal sustentable.

A proposta de contidos didácticos para cada unha das accións formativas a desenvolver durante o periodo contemplado son:

1. Horticultura ecolóxica, 5 accións formativas (17 h).

Abordaranse contidos de Introdución á xestión dunha explotación hortícola en ecolóxico. Requisitos xerais sobre a normativa de agricultura ecolóxica. Manexo do solo en cultivos ecolóxicos. Deseño do horto ecolóxico. Rego e operación culturais agroecolóxicas para mellorar a eficiencia da auga e a conservación do solo. Operacións de cultivo. Fertilización. Bases para a elaboración de compost. Sementeiros: preparación de plantas para o horto. Invernadoiros. Asociacións e rotacións de cultivos. Pragas e enfermidades. Tratamento e control.

2. Sistemas gandeiros ecolóxicos, 5 accións formativas (14 h).

Abordaranse contidos de Apicultura ecolóxica. Ovino e caprino ecolóxico. Porcino ecolóxico.

3. Xestión sustentable do monte e producións alternativas, 5 accións formativas (17 h).

Abordaranse contidos sobre Os sistemas agroforestais. O castiñeiro. Micoloxía como alternativa produtiva forestal.

4. Sector ecolóxico-Comercialización, 2 accións formativas (6 h).

Abordaranse contidos de Responsabilidade Social Corporativa e Innovación. A importancia de vender: produto/marca/proxecto. Fases da venda (mercado local, feiras, grupos de consumo...). Plan de marketing. Comunicar en 360º. Creación e rexistro de marcas. O mercado de produtos ecolóxicos. Situación actual e perspectivas de futuro. Introdución ao marketing de produtos ecolóxicos. Canles de distribución e venda de produtos ecolóxicos. Grupos, cooperativas e asociacións de consumo. Venda online de produtos ecolóxicos. Outras canles de distribución de produtos ecolóxicos. Importación e exportación de produtos ecolóxicos

Proxecto de modernización dunha empresa adicada á montaxe de mobles de carpintería e instalacións de obra, cara o propio deseño, fabricación e montaxe de mobiliario de madeira a nivel nacional e internacional nunha nave ubicada no polígono de “Sequeiros-Portela” no municipio de Barro.

Con esta iniciativa o promotor amplía o seu negocio e mellora a súa competitividade cunha nova actividade a desenvolver que será a fabricación de mobles personalizada e adaptada ás necesidades de cada cliente (sector contract, cadeas hoteleiras, subcontratas, etc); dispoñendo dunha zona de produción de 1.349,78 m2 útiles, xunto coa actividade administrativa necesaria habilitada nunha zona de 66,17 m2 para oficinas e de 28,34 m2 para vestiarios/aseos.

Trátase de realizar un programa formativo, baixo a metodoloxía de formación-acción, que teña unha dobre finalidade:

Dinamizar socialmente ao sector vitivinícola para reforzalo e empoderalo como alternativa emerxente de emprego e/ou emprendemento.

Capacitar e cualificar a emprendedores e poboación activa en xeral, para afrontar os requirimentos técnicos, económicos e sociais que vai a supoñer a posta en marchada IXP, e o desenvolvemento da actividade.

Polo tanto, os principais obxectivos xerais do programa formativo centraranse en:

  • Reforzar a participación do sector e activación do capital social: reforzar o empoderamento e notoriedade do sector, viticultores, adegueiros, etc.da zona comprendida na IXP Ribeiras do Morrazo.
  • Impulsar a xeración de iniciativas de emprendemento, abordando unha análise conxunta das oportunidades presentes.
  • Introducir criterios técnicos e aprendizaxes que implican a entrada no marco regulador da IXP, abordando a formación en aspectos de índole técnica, experimental, que melloren os coñecementos e capacitación profesional do sector.

A proposta de contidos didácticos para a IXP Ribeiras do Morrazo a desenvolver durante o periodo contemplado son 16 accións formativas (71 horas):

A modelización no desenvolvemento das IXP galegas.

Abordaranse contidos de Cooperación entre as IXP de viños de Galicia. Visita estudo IXP Val do Miño. A produción integrada/ecolóxica como modelo de referencia. A produción integrada/ecolóxica. Visita de estudo a explotación vitícola con produción integrada / ecolóxica

O programa de emprendemento cooperativo.

Abordaranse contidos sobre O salto á creación de iniciativas empresariais vitivinícolas. Fórmulas colaborativas de traballo organizativo e produtivo.Desenvolvemento Cooperativo. Visita de estudo cooperativa vitivinícola.

Capacitación e profesionalización no ámbito da viticultura.

Abordaranse contidos de As boas prácticas. A responsabilidade social e a sustentabilidade na vitivinicultura. Aspectos normativos para a xestión da viña e a adega. Os controis. As boas prácticas no viñedo. As boas prácticas na adega. As boas prácticas na distribución e comercialización. Imaxe comercial, información e comunicación co consumidor. Orientación ao mercado.

O Concello de Pontevedra proxecta a rehabilitación e acondicionamento integral dun inmoble municipal no lugar de Os Campos-Mourente, para destinalo a centro de promoción de recursos locais e actividades de desenvolvemento rural.

A infraestructura disporá dunha sala multiusos para actividades, eventos e/ou exposicións que se destinará a promoción e posta en valor dos recursos locais. Ademais tamén albergará a sede e oficina técnica do GDR Pontevedra-Morrazo onde desenvolver o traballo administrativo de dinamización e desenvolvemento rural, e acoller reunións e eventos de carácter institucional do grupo.

A edificación contará con dúas plantas: unha planta baixa de 233.45m2, con vestíbulo, unha sala multiusos para eventos e/ou exposicións, xunto con zona de almacén, aseos, cuartos de limpeza, etc; e unha planta alta de 239.65m2, cunha zona de administración en concepto aberto apta para 3-4 traballadores con zona de arquivos, despacho e sala de xuntas con capacidade para 35 persoas e outras dependencias necesarias para acoller a oficina técnica e sede do GDR.

Proxecto de carácter non produtivo promovido pola CMVMC de Domaio en Moaña coa finalidade de crear dous miradoiros públicos na contorna de Chan da Arquiña que permitan aproveitar o potencial dun espazo natural de valor paisaxístico e ambiental (vistas das Rías de Vigo, Pontevedra e Arousa; e as terras da zona da Cañiza, a Serra do Candán e a Serra do Suído, etc), e contribuir a dotar a propia zona de Domaio de infraestruturas de uso turístico e recreativo de libre acceso; aumentar a biodiversidade coa plantación de especies de frondosa autóctona e tratamentos selvícolas de mellora do arborado; e recuperar un espazo degradado coa eliminación de especies alóctonas invasoras.

O proxecto localízase na contorna do Dolmen de Chan da Arquiña (parroquia de Domaio) con gran afluencia de turistas e visitantes, especialmente en época estival.