Proxecto que propón a revalorización e potenciación da riqueza patrimonial, natural e histórica-cultural do entorno do Monte do Facho (co castro e o santuario galaico-romano de deus Berobreo) e da aldea medieval-moderna denominada “As Cortes” nun encrave privilexiado na área de Cabo Home, na Costa de Vela integrada na Rede Natura 2000d en Hío-Cangas.

As actuacións previstas contribúen a poñer en valor un espazo natural protexido e de alto valor etnográfico-arqueolóxico, a conservar e mellorar o medio ambiente, e a dotar de recursos interpretativos sobre os elementos do patrimonio natural-cultural (material e inmaterial) e sobre a biodiversidade ambiental da zona; favorecendo un desenvolvemento sustentable a través do uso das novas tecnoloxías, da interpretación e divulgación ambiental e da promoción turística local.

Ademais, existe un acordo entre a CMVMC de O Hío, a Asociación Cultural O Furatoxo, a Cooperativa de Pouso da Serra xunto co apoio do Concello de Cangas de traballo colaborativo para o desenvolvemento sostible e integral do proxecto.

Polo tanto, as actuacións previstas neste espazo singular terán un efecto medioambiental, educativo e cultural positivo, revalorizando o patrimonio cultural e natural do entorno e potenciando o turismo.

Proxecto de modernización dunha empresa con sede fiscal no lugar de Viñó en O Hío, adicada ós servizos de publicidade e relacións públicas, cara unha nova liña de negocio centrada na prestación de servizos audiovisuais dirixida sobre todo ó ámbito de internet [961-producción e servizos relacionados coa produción de películas cinematográficas, incluso vídeo].

Os novos equipamentos (material informático e fotográfico específicos, xunto co software necesarios) lle permitirán desenvolver a actividade audiovisual complementaria dun xeito profesional, evitando a subcontratación de equipos e servizos.

O Concello de Bueu proxecta a construción dun centro social e de formación no lugar de Sexide, coa finalidade de contar cunha infraestrutura municipal na que poder realizar actividades e prestar servizos ós colectivos veciñais e culturais, e fomentar a participación cidadá e comunitaria das asociacións municipais. Tamén se destinará a centro formativo que permita cubrir o déficit que ten o concello de instalacións axeitadas para poder realizar accións de formación e de capacitacións da poboación, especialmente de persoas en situación de desemprego que lles permita mellorar a súa inserción laboral.

Proxecto de creación dunha lavanderia autoservizo en Ponte Caldelas, ubicada na rúa Puente 1-baixo local 6 cunha superficie de 81.91 m2 . Os servizos ofertados contemplan o autolavado e autosecado baixo a utilización de produtos biodegradables a prezos básicos, especializado no lavado húmido e cun amplo horario de apertura á cidadanía.

Proxecto de creación dunha fábrica de mobles de madeira para o fogar, especializada no deseño e produción de unidades para o amoblamento de salas de estar, dormitorios, etc. ubicada na parcela 21-Polígono Industrial “A Facha” en Campo Lameiro.

As liñas estratéxicas para acadar tal fin son as seguintes:

1) Dispor dun centro fabril de 1.407,61 m2 eficiente e con capacidade suficiente para acadar os obxectivos de facturación e custes. Contará con maquinaria punteira e a planta estará optimizada a nivel loxístico para as fases do proceso produtivo: deseño e fabricación de prototipos, fabricación en serie, almacenaxe e comercialización.

2) Deseño e materiais adaptados ós tempos, orientado a un público xuvenil.

3) Calidade nos acabados, especialmente de verniz e pintura.

4) Desenvolvemento estratéxico da Responsabilidade Social Empresarial.

Proxecto de ampliación e modernización dun estudo de deseño de produto e industrial no lugar de Pedreira no municipio de Soutomaior. As novas instalacións albergarán unha oficina técnica e novas áreas como un laboratorio de I+D+I e un amplo espazo de obradoiro de 81.2m2, que xunto coas impresoras 3D e equipamento específico, lles permitirá: a produción de pezas a través da tecnoloxía 3D para o prototipado dos produtos, a montaxe dos prototipos deseñados, a realización das probas “in situ” e almacenaxe, mellorando a produtividade, e acadando unha maior eficiencia e calidade no proceso produtivo.

A empresa naceu como IEBT (iniciativa empresarial de base tecnolóxica) e conta con máis de 10 anos de experiencia como estudo orientado a servizos integrais en proxectos de innovación para sectores tan diversos como: mobiliario urbano, industria naval, electrodomésticos, moble e auxiliares, xoiaría, medioambiente, etc.

Proxecto de carácter non produtivo promovido pola CMVMC de A Portela en Barro coa finalidade de ampliar os espazos e os equipamentos deportivo-saudables da parroquia dotándoa de infraestructuras de uso recreativo de libre acceso, mediante varias actuacións complementarias:

- Creación de 2 espazos biosaudables: un no lugar de San Amaro, onde tamén existe unha pequeña área de lecer con mesas e fonte ó aire libre; e outro en A Estación da Portela a carón dun parque infantil existente na propia parcela que conta con muro perimetral. Cada parque saudable constará dun circuito completo de 6 aparellos de entrenamento, ademais de sinalización cun cartel sobre usos e beneficios físicos.

- Acondicionamento dunha parcela próxima á praza da igrexa de San Mamede no lugar de A Cancela para crear un parque infantil que contará con 3 torres, 2 tobogáns e 1 columpio dobre, ademais dun cartel coas recomendacións e precaucións de uso.

Proxecto de creación dunha escola hípica na parroquia de Tourón, que ofertará ademais de clases de equitación (iniciación e perfeccionamento), servizos de pupilaxe (estadía/estabulación de cabalos), campamentos hípicos e visitas escolares, clinics de salto e organización de campionatos, e paseos a cabalo para grupos.

A súa ubicación e climatoloxía específica mellora as condicións de vida dos equinos e a posibilidade de combinar a alimentación dos cabalos con heno/forraxe coa forma natural do campo nesa zona. Ademais a súa situación estratéxica, próxima a importantes núcleos urbanos, permitirá actuar sobre un amplo mercado de clientes potenciais.

Proxecto de ampliación dunha empresa de ámbito nacional adicada principalmente ao montaxe de paneis fotovoltaicos para autoconsumo industrial, ademais de prestar servizos de asesoría integral e auditoría de eficiencia enerxética e soporte para proxectos de enerxía eólica,etc que ubicará a súa nave industrial na parcela 374 do Polígono Industrial de Barro-Meis.

As novas instalacións lle permitirán unificar nun só centro de traballo as actividades do proceso produtivo completo: tarefas de cálculo, xestión, tramitación, elaboración e montaxe dos paneis fotovoltaicos, control de calidade, almacenaxe e distribución.

Trátase de realizar un programa formativo, baixo a metodoloxía de formación-acción, que teña unha dobre finalidade:

 • Dinamizar socialmente ao sector vitivinícola para reforzalo e empoderalo como alternativa emerxente de emprego e/ou emprendemento.
 • Capacitar e cualificar a emprendedores e poboación activa en xeral, para afrontar os requirimentos técnicos, económicos e sociais que vai a supoñer a posta en marchada IXP, e o desenvolvemento da actividade.

Polo tanto, os principais obxectivos xerais do programa formativo centraranse en:

 • Reforzar a participación do sector e activación do capital social (axentes locais privados e públicos e entidades sociais): implicación dos axentes no proxecto, elaboración dunha reflexión diagnóstica conxunta, e definición concertada de horizontes estratéxicos cara a un mellor desenvolvemento do sector; abordando unha análise conxunta das oportunidades presentes.
 • Xeración dun consenso estratéxico entre os axentes sectoriais que respalde o crecemento ordenado do sector vitivitícola, a xestión do sector e fomente dinámicas de potenciación e sucesión nas explotacións, así como de creación de novas oportunidades para o emprego.
 • Introducir criterios técnicos e aprendizaxes que implican a entrada no marco regulador da IXP, abordando a formación en aspectos de índole técnica, experimental, ou de recoñecemento das potencialidades para a comercialización da produción, a diferentes escalas.

A proposta de contidos didácticos para cada unhas das accións formativas a desenvolver durante o periodo contemplado son:

 1. Planeamento estratéxico para o desenvolvemento da IXP, 5 cursos formativos (20 h):

  Tentarase fornecer ó sector cun modelo de traballo que lles permita realizar unha autodiagnose da súa situación actual, co obxectivo de definir as súas prioridades estratéxicas, baseándose nun modelo formativo participativo. Deste xeito irase conformando un grupo dinamizador que coordinará a posta en marcha do proxecto, definindo os seus obxectivos estratéxicos e medidas de acción a desenvolver. Traballarase a dimensión económica e produtiva dende o punto de vista vitícola, pero tamén as potencialidades para a xeración de actividades vinculadas ó mundo do viño e da viña.

 1. Dimensión social e organización da IXP Ribeiras do Morrazo, 5 cursos formativos (22 h):

  Abordará unha proposta para organizar e reforzar o traballo en grupo dos axentes económicos asociados ás cadeas de valor que artellan a producción vitivinícola, así como aos axentes sociais e institucionais que vertebran o territorio. Esta acción formativa reforzará a dinámica de traballo en grupo, mediante a aplicación de metodoloxías participativas, para aflorar as sinerxías de crear estruturas colaborativas que proporcionen economías de escala,faciliten a organización e xestión,etc.

<olstart="3">

 • Capacitación e profesionalización no ámbito da viticultura, 4 cursos formativos (28 h):

  As actividades formativas buscarán reforzar a formación técnica dos distintos actores que participan no sector. Esta formación estruturarase mediante a realización de accións formativas específicas Teórico-Prácticas do ámbito da viticultura.