Promotor: Hifas da Terra,SL
Localización: Pontevedra
Orzamento: 397.002,81 €
Axuda aprobada: 150.861,07 €
Descrición: Modernización e ampliación das instalacións en Portamuiños creando un centro de transformación micolóxico, unha nave para exposición de plantas micorrizadas e productos de cultivo, e unha instalación auxiliar de almacenamento.

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor: Hifas da Terra,SL
Localización:Pontevedra
Orzamento:324.075,497 €
Axuda aprobada:109.829,15 €
Descrición:
Hifas da Terra pretende con este proxecto a creación dun centro de interpretación, exposición e venda micolóxica no que se prestarán novos servicios micoturísticos e didáctico-formativos sobre a micoloxía aplicada, a producción das novas especies de cultivo, sobre a aplicación terapéutica ou cosmética dos fundos e onde se potenciarán as vendas da empresa valorizando a producción autóctona do territorio. Ademais o proxecto plantexa un roteiro micolóxico polas instalacións e áreas productivas da empresa que complementen ó centro e ás actividades propostas.

 

Publicado en Leader 2007-2013