Promotor: Concello de Vilaboa
Localización: Vilaboa
Orzamento: 5.200,00 €
Descrición:
O Concello de Vilaboa proxecta a rexeneración e estudo da restauración dos fangos das Salinas do Ulló na Ensenada de San Simón, dentro da zona de especial protección dos valores naturais (ZEPVN) e tamén declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), co uso de microorganismos efectivos ou EM nunha superficie de actuación prevista de 0.5 hectáreas que permitan a recolonización de grupos vexetais e fauna acuática da zona.

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor: CMVMC de Sta Mª Xeve
Localización: Pontevedra
Orzamento: 130.938,77 €
Axuda aprobada: 56.604,83 €
Descrición:
Restauración ambiental na parcela do rio Lobada e Fens e o seu acondicionamento para interpretación ambiental e achegamento á natureza, nun espazo saudable no que se poidan desenvolver actividades deportivas e de lecer ó aire libre mentres se goza do medio ambiente natural nun entorno rural.

Publicado en Leader 2007-2013
Promotor: Forestal y Medioambiente de Galicia S.L.
Localización: Lg. Bretoña, Sta María de Curro - Concello de Barro
 
 
 
Orzamento: 26.200,00 €
Axuda aprobada: 9.170,00 €
Descrició:Proxecto de mecanización dunha empresa de consultoría e proxectos de Medioambiente e forestais que dende a súas instalacións en Santa María de Curro, no concello de Barro, pretende adquirir equipamento necesario para abordar novos servizos como a limpeza e rozas de camiños e zonas verdes, apertura de cortalumes etc. mellorando a competitividade da empresa e reducindo a subcontratación.

O investimento material consiste na adquisición de equipamento e maquinaria por un importe total de 31.702 € ive incluído.

 

Publicado en Leader 2007-2013