Promotor: Esperon Besada,SL
Localización: Polígono Industrial A Facha-Redonde - Campo Lameiro
 
 
 
Orzamento: 114.000,00 €
Axuda aprobada: 43.639,20 €
Descrición: Modernización dunha carpintería de mobles e compoñentes ubicada no polígono industrial A Facha, cara unha mellora no deseño e calidade das súas liñas de fabricación a través da maior mecanización do proceso productivo e a implementación dun software de deseño integrado que lle permita: ampliar a oferta de modelos dispoñibles en cada liña de producto actuais (cociña, dormitorios e salón), crear unha nova liña de amontoables de alta gama e xuvenil, e incrementar os ritmos da actividade productiva en xeral.
Publicado en Leader 2007-2013
Promotor: Esperón Besada, S.L.
Localización: Concello de Campo Lameiro - Pontevedra
 
 
 
Orzamento: 23.150,00 €
Axuda aprobada: 7.579,31 €
Descrición: Proxecto de mellora tecnolóxica dunha carpintería de mobles e compoñentes ubicada no polígono industrial A Facha, a través da maior mecanización do proceso productivo e a incorporación dun sotfware de diseño en 3D. O equipamento (Apilador eléctrico, escuadradora e programa informático en 3D) permitará incrementar os ritmos da actividade productiva en xeral, así mellorar a productividade e acabado dos productos aportando valor engadido a traves do programa de amueblamento e visualización en 3D.
Publicado en Leader 2007-2013