Promotor: Forestal y Medioambiente de Galicia S.L.
Localización: Lg. Bretoña, Sta María de Curro - Concello de Barro
 
 
 
Orzamento: 26.200,00 €
Axuda aprobada: 9.170,00 €
Descrició:Proxecto de mecanización dunha empresa de consultoría e proxectos de Medioambiente e forestais que dende a súas instalacións en Santa María de Curro, no concello de Barro, pretende adquirir equipamento necesario para abordar novos servizos como a limpeza e rozas de camiños e zonas verdes, apertura de cortalumes etc. mellorando a competitividade da empresa e reducindo a subcontratación.

O investimento material consiste na adquisición de equipamento e maquinaria por un importe total de 31.702 € ive incluído.

 

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor: Fábrica Mangos Maquieira, SL
Localización: Barro
Orzamento: 71.849,31 €
Axuda aprobada: 23.092,37 €
Descrición:
Proxecto de mellora dunha empresa adicada á fabricación de mangos de madeira ubicada en Barro, cara unha nova liña de productos de lonxitude superior a 1.300mm que lle permitirá a diversificación da súa gama de productos accedendo a novos mercados e satisfacendo a demanda actual (fabricación de mangos de madeira de 1.600mm de forma automática e 1.900mm de forma semi-automática), e o control centralizado da producción a través dunha aplicación informática.

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor: Bieron Agudelo,SL
Localización: Barro
Orzamento: 19.455,57 €
Axuda aprobada:7.295,84 €
Descrición:
Reforma e adaptación dun inmoble destinado á creación creación dunha adega artesanal de cervexa, e dotación do equipamento necesario para optimizar ata niveis rendibles a capacidade produtiva e garantir un procesado de volume continuo e uniforme. Trátase dunha sociedade de recente creación, pero sen ter iniciada a súa actividade empresarial agás na fase exclusivamente de aprendizaxe e posta a punto experimental do seu proceso produtivo, e que presenta como obxeto social principal: elaboración, embotellado e comercialización de cervexa artesanal baixo a marca distintiva "Saramagal"

Publicado en Leader 2007-2013
Promotor:Forestal y Medioambiente de Galicia S.L.
Localización:Santa María de Curro, Concello de Barro - Pontevedra.
 
 
 
Orzamento:221.968,33 €
Axuda aprobada: 77.688,92 €
Descrición

Proxecto de ampliación, diversificación e mecanización dunha empresa de consultoría e proxectos de Medioambiente e forestais que abre unas novas instalacións en Santa María de Curro, no concello de Barro, que aumentan e modernizan a capacidade productiva da empresa na procura de novos mercados e apostando por novas actividades complementarias de xardinería e paisaxismo.

O investimento material consiste na obra civil/construcción dunhas instalación (oficina, sal usos múltiples, baños e almacén) de 260 m2 construidos, na parroquia de Curro, no concello de Barro (Pontevedra), e na adquisición de equipamento e maquinaria (Tractor,cortacespede, rozadora etc.) por un importe total de 263.243,48 ive incluído.

As instalacións e maquinaria proxectada son enerxeticamente eficientes, mellorarando a productividade e a calidade do servizo das actividades previstas.

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor

Forestal y Medioambiente de Galicia S.L.
Localización: Lg. Bretoña, Sta María de Curro - Concello de Barro

Orzamento: 26.200,00 €
Axuda aprobada: 9.170,00 €

Descrición

Proxecto de mecanización dunha empresa de consultoría e proxectos de Medioambiente e forestais que dende a súas instalacións en Santa María de Curro, no concello de Barro, pretende adquirir equipamento necesario para abordar novos servizos como a limpeza e rozas de camiños e zonas verdes, apertura de cortalumes etc. mellorando a competitividade da empresa e reducindo a subcontratación.
O investimento material consiste na adquisición de equipamento e maquinaria por un importe total de 31.702 € ive incluído.

Publicado en Leader 2007-2013