As resolucións para os proxectos da convocatoria 2020/21 do GDR Pontevedra Morrazo, de axudas europeas Leader 2014-2020, supoñen un investimento total de 426.196,54 euros e unha axuda pública de 184.725,22 euros.

O Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo ven de aprobar os proxectos da convocatoria 2020/21 da medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020. De entre as solicitudes presentadas ata 31 de xaneiro de 2020, aprobáronse 11 proxectos que se subvencionarán na anualidade 2020/21 (submedida 19.2), ordenados en función da puntuación acadada do baremo e ata o límite máximo do crédito dispoñible para cada tipoloxía.

O investimento total comprometido nos diferentes proxectos subvencionados ascende a  426.196,54 euros,  e contribuirán a creación e consolidación de 12,23 empregos (UTAS) dos cales 4,25 empregos serán de nova creación. A proposta de axuda pública total concedida  foi de 184.725,22 euros.

Publicado en novas

A Xunta Directiva do GDR Pontevedra Morrazo ven de aprobar os proxectos da convocatoria 2019 de axudas europeas  Leader 2014-2020 por importe de 1.961.421,87 euros de investimento total e 770.116,925 euros de axuda pública.  

O xoves 18 de xullo,  celebrouse no Pazo de Cultura de Pontevedra a reunión da Xunta Directiva do GDR Pontevedra  Morrazo coa finalidade de aprobar os proxectos da convocatoria 2019/20 da medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020,  que xestiona o Grupo de Desenvolvemento Rural  Pontevedra Morrazo.

De entre as solicitudes presentadas ata 01 de abril de 2019, a Xunta Directiva aprobou 11 proxectos que se subvencionarán na anualidade 2019/20 (submedida 19.2), ordenados en función da puntuación acadada do baremo e ata o límite máximo do crédito dispoñible para cada tipoloxía, así como unha lista de agarda formada por aqueles proxectos que contando cos informes favorables, non dispoñen de  crédito na anualidade.

O investimento total comprometido nos diferentes proxectos subvencionados ascende a 1.961.421,87 euros, e contribuirán a creación e consolidación de 54,93 empregos (UTAS) dos cales 14,5 empregos serán de nova creación. A proposta de axuda pública total concedida foi de 770.116,92 euros. 

Publicado en novas

Promotor: Manc.Montes de Pontevedra
Localización: Pontevedra
Orzamento: 36.829,38 €
Axuda aprobada: 17.339,27 €

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor: Concello de Pontevedra
Localización: Pontevedra
Orzamento: 129.506,99 €
Axuda aprobada: 56.011,77 €
Descrición:
Recuperación de elementos do patrimonio natural, cultural e arqueolóxicos e dos valores paisaxísticos da parroquia de Salcedo, mediante a posta en valor do conxunto de recursos emblemáticos do patrimonio histórico-cultural (material e inmaterial) e natural (medioambiental) ligado ó rio Batán e os seu entorno, co deseño de recursos interpretativos e novas tecnoloxías, e a escavación do Casto das Croas.

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor: CMVMC de Sta Mª Xeve
Localización: Pontevedra
Orzamento: 130.938,77 €
Axuda aprobada: 56.604,83 €
Descrición:
Restauración ambiental na parcela do rio Lobada e Fens e o seu acondicionamento para interpretación ambiental e achegamento á natureza, nun espazo saudable no que se poidan desenvolver actividades deportivas e de lecer ó aire libre mentres se goza do medio ambiente natural nun entorno rural.

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor: Hifas da Terra,SL
Localización: Pontevedra
Orzamento: 397.002,81 €
Axuda aprobada: 150.861,07 €
Descrición: Modernización e ampliación das instalacións en Portamuiños creando un centro de transformación micolóxico, unha nave para exposición de plantas micorrizadas e productos de cultivo, e unha instalación auxiliar de almacenamento.

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor: Concello de Pontevedra
Localización: Lg. Lusquiños, Concello de Tomeza - Pontevedra
Orzamento: 138.746,40 €
Axuda aprobada: 35.421,96 €
Descrición:
Rehabilitación e acondicionamento dun edificio municipal para destinalo a centro cívico e social da parroquia de Tomeza, en Pontevedra conforme ao proxecto do técnico municipal D.Angel Velando Rodriguez, por importe de 167.883,14 € IVE incluído.
A actuación levarase a cabo na antiga escola unitaria de Tomeza, no lugar de Lusquiños As obras están orientadas á rehabilitación da edificación existente para o seu uso como centro cívico e social da veciñanza, polo que se prevé acondicionar o interior do edificio, mellorando a accesibilidade de salas e accesos e creando aseos adaptados, adoptándose ademais medidas que melloran a eficiencia enerxética da instalación, e dotarase dun equipamento básico (mobiliario e novas tecnoloxías) para realizar a súa función.

Publicado en Leader 2007-2013
Promotor: Redenor, S.L.
Localización: Pontevedra
 
 
 
Orzamento: 82.000,00 €
Axuda aprobada: 27.929,20 €
Descrición: Proxecto de adquisición de maquinaria para unha empresa de servizos forestais que aumenta a súa capacidade productiva permitindo ofrecer novos servizos (devasas, recheos e pistas forestais), evitando a subcontratación e facendo a empresa maís competitiva.

O investimento material consiste na adquisición de maquinaria (BULLDOZER FIAT D180). 

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor: Cofogal,SL
Localización: Pontevedra
Orzamento: 280.663,00 €
Axuda aprobada: 100.926,41 €
Descrición: Proxecto de mecanización dunha empresa prestadora de servizos no sector forestal con actividade nas zonas de Pontevedra/área de influencia/Morrazo co obxectivo de incrementar o seu mercado de negocio e a productividade abordando novos servizos de tala e saca e limpeza de madeira para ser levada a súa transformación nas fábricas

Publicado en Leader 2007-2013
Promotor: Caracoles do Gallo S.C.
Localización: Santa María de Sacos, Cotobade – Concello de Pontevedra
 
 
 
Orzamento:52.300,00 €
Axuda aprobada: 25.522,40 €
Descrición: Proxecto de investimento en equipamento e maquinaria necesarios para montar una liña de envasado de caracol (autoclave con accesorios, caldeira de vapor eficiente de alto rendimento térmico e cerradora de latas) coa finalidade de procesar o caracol mediante a coción ,esterilización e enlatado do produto final para captar novos segmentos de mercado que demandan un producto mais elaborado.

O envasado, aumenta o valor engadido do produto, contribuindo a súa diferenciación e permitindo o acceso a novos nichos de mercado, canles de comercialización etc.

 

Publicado en Leader 2007-2013