Promotor: Renovación Aldea Rural,SLU
Localización: Poio
Orzamento: 255.376,49 €
Axuda aprobada: 86.828,01 €
Descrición:
Creación dun negocio dirixido á hostelería mediante o acondicionamento dunha edificación e entorno adicados a restaurante rural, onde poñer en valor a gastronomía galega e tentando acadar unha distinción fronte a outros establecementos do ramo destinando a planta baixa a actividades relacionadas coa degustación de productos típicos e realización de todo tipo de eventos.

Publicado en Leader 2007-2013

Promotor:Sacendi, SL
Localización:Poio
Orzamento:159.969,52 €
Axuda aprobada: 62.388,11 €
Descrición:
Creación dun centro de asistencia diurna e atención integral terapéutica na parroquia de Combarro en Poio, para persoas maiores con perda da súa autonomía física e/ou psíquica que residindo no seus fogares precisen diferentes necesidades de coidados e atención de carácter persoal, terapéutico e/ou social. O centro ofrece servizos innovadores de unidade de memoria, metodoloxia de atención centrada na persoa e servizo de catering para o centro e a domicilio.

 
Publicado en Leader 2007-2013