Modernización de Carpintería de Mobles (Campo Lameiro)

Promotor: Esperon Besada,SL
Localización: Polígono Industrial A Facha-Redonde - Campo Lameiro
 
 
 
Orzamento: 114.000,00 €
Axuda aprobada: 43.639,20 €
Descrición: Modernización dunha carpintería de mobles e compoñentes ubicada no polígono industrial A Facha, cara unha mellora no deseño e calidade das súas liñas de fabricación a través da maior mecanización do proceso productivo e a implementación dun software de deseño integrado que lle permita: ampliar a oferta de modelos dispoñibles en cada liña de producto actuais (cociña, dormitorios e salón), crear unha nova liña de amontoables de alta gama e xuvenil, e incrementar os ritmos da actividade productiva en xeral.
No hay próximos eventos!