Mecanización de empresa de servizos forestais

Promotor: Cofogal,SL
Localización: Pontevedra
Orzamento: 280.663,00 €
Axuda aprobada: 100.926,41 €
Descrición: Proxecto de mecanización dunha empresa prestadora de servizos no sector forestal con actividade nas zonas de Pontevedra/área de influencia/Morrazo co obxectivo de incrementar o seu mercado de negocio e a productividade abordando novos servizos de tala e saca e limpeza de madeira para ser levada a súa transformación nas fábricas